Anhörig till någon med missbruksproblem

Att leva nära någon med missbruksproblem, oavsett om det gäller alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller någon annan form av missbruk kan vara krävande. Många gånger känner man sig ensam och villrådig hur man ska bemöta den missbrukande personen på bästa sätt. Egen återhämtning är nödvändig. Därför är det väldigt viktigt att det finns stöd för dig att orka.

Stödet kan se olika ut med allt ifrån samtalsgrupper med andra anhöriga, enskilda stödjande samtal men även olika former av avslappning. Är du intresserad eller vill ha mer information kan du kontakta anhörigkonsulenten.

Om din närstående får vård/omsorg inom familjeförvaltningens verksamheter i Sjöbo kommun kan du även vända dig hit för att få stöd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Omsorg och stöd