Bild på p-skiva

Parkering

Välkommen till Sjöbo. Här hittar du all information kring parkering och vad som gäller när du parkerar i Sjöbo kommun.

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat föreskrivs, inom tättbebyggt område vilket regleras av den nationella trafikförordningen.

Regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn, därefter måste du flytta din bil.

Regeln gäller inte dag före sön- eller helgdag och sön- och helgdag.

Om inga tidsbegränsningar anges på P-skylten är det 24-timmarsregeln som gäller.

Parkeringsavgift tas inte ut, men på vissa ställen finns tidsbegränsning för hur länge man får stå med sitt fordon.

  • Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud att parkera fordon med totalvikt över 3,5 ton.
  • Förbudet gäller vardagar mellan klockan 22.00 - 06.00, lördagar mellan klockan 00.00 - 24.00 och sön- och helgdagar mellan klockan 00.00 - 24.00.
  • Förbudet gäller inte kommunala gator på industriområdet.

Tidsbegränsad parkering

P-skiva gäller i centrala Sjöbo.
Vid parkering av motorcykel eller moped klass I krävs inte p-skiva.

P-skivan ställs in på närmast kommande hel eller halv timma.

Observera att skyltning alltid gäller. Blir du osäker på om det krävs P-skiva eller inte titta på skylten där det framgår tydligt med symbol.

P-skiva för avhämtning

P-skivor finns att hämta på Kontaktcenter i kommunhuset och på huvudbiblioteket. Har du redan en p-skiva fungerar den även i Sjöbo, liksom Sjöbos orange skiva kan användas i andra orter.

 

Om du har synpunkter på parkering eller vill felanmäla något gör du det via vårt system för felanmälan teknisk service


Frågor och svar:

Ställ in närmaste hel respektive halvtimme då du parkerar ditt fordon. Om du tex. parkerar kl 16 ska pilen ställas in på 16 och om du parkerar kl 16:30 ska du ställa in pilen på strecken som är mellan 16 och 17. Placera p-skivan innanför vindrutan så att den är läsbar utifrån.

Kommunen kan inte riva en utfärdad parkeringsanmärkning, utan du måste vända dig till polisen för att bestrida den. På parkeringsanmärkningen står information om hur du bestrider den. Blankett för att bestrida en parkeringsanmärkning finns på www.polisen.se

Adressen dit du skickar bestridandet är:
Polismyndigheten i Skåne
205 90 Malmö
Tel 114 14

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024