Hund springer genom vattnet i ett vattenbryn. Vattnet stänker.

Bada med djur

I Sjöbo kommun finns det inga särskilda bestämmelse för bad med hundar eller hästar i våra sjöar utan det är bestämmelser om djur på allmänna platser som gäller.

För att visa hänsyn mot andra badande är det bra om man lägger sig en bit bort från andra badande om man ska bada med djur. Välj tid och badplats som inte stör.

Plocka upp efter din hund

Det är viktigt att alltid plocka upp efter sin hund. Eftersom de äter animaliska produkter så innehåller bakteriefloran i deras avföring en mycket högre halt av de e-kolibakterier, som kan orsaka magsjuka, än hos djur som hästar och andra växtätare.

Bada inte vid algblomning

Nu är badvattnet i båda sjöarna tjänligt igen - så ur bakteriologisk synpunkt är badvattnet bra igen. Beträffande gröna alger gäller fortfarande nedanstående:

Just nu är det algblomning i både Vombsjön och Sövdesjön, så var försiktiga när ni badar ( läs mer nedan om våra rekommendationer vid algblomning). Förekomsten vid badplatserna kan variera dag från dag beroende på vindar och strömmar, så man får göra en egen bedömning när man är på plats. Skyltar har satts upp på olika språk med information om att man ska vara försiktig vid algförekomst.

Vid algblomning produceras ett gift som är ofarligt så länge man inte får det i sig. Måste man inte bada då så är det bra att låta bli. För barn och djur är det svårt att undvika att svälja vatten, därför bör de aldrig bada när det förekommer algblomning. Låt aldrig din häst, hund eller annnat djur dricka av insjövatten.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Uppleva och göra