Flicka som simmar

Foto: Hasse Dahlgren

Badvatten

Det finns gott om badalternativ i Sjöbo kommun.

Sjöar

Vombsjöns och Sövdesjöns badvatten kontrolleras varannan vecka under sommarmånaderna. Vi kontrollerar:

  • bakterier
  • siktdjup
  • pH
  • algförekomst
  • temperatur

Sjöbo kommuns miljöinspektörer, som tar prover på badvattnet, publicerar restultatet på Havs och vattenmyndigheten hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du söka på Sövdesjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Östra Vombsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och på många andra badvatten i Sverige för att se vad proverna visat för resultat.

Nu är badvattnet i båda sjöarna tjänligt igen - så ur bakteriologisk synpunkt är badvattnet bra igen. Beträffande gröna alger gäller fortfarande nedanstående:

Just nu är det algblomning i både Vombsjön och Sövdesjön, så var försiktiga när ni badar ( läs mer nedan om våra rekommendationer vid algblomning). Förekomsten vid badplatserna kan variera dag från dag beroende på vindar och strömmar, så man får göra en egen bedömning när man är på plats. Skyltar har satts upp på olika språk med information om att man ska vara försiktig vid algförekomst.

Algblomning

Vissa perioder händer det att växtplankton uppstår i riklig mängd och så kallad algblomning förekommer, vilket ger ett gröngrumligt vatten. En del av algarterna är giftiga och det kan därför vara klokt att vara försiktig med att bada. För barn och djur är det svårt att undvika att svälja vatten, därför bör de aldrig bada när det förekommer algblomning. Låt aldrig din häst, hund eller annnat djur dricka av insjövatten. Information om algerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bassänger

Den som inte vill bada i sjövatten har tre stycken friluftsbad att välja mellan:

Även här tas prover på vattnet för att kontrollera och kvalitetssäkra hur vattnet renas.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Uppleva och göra