Flicka som simmar

Foto: Hasse Dahlgren

Badvatten

Det finns gott om badalternativ i Sjöbo kommun. Vi tar kontinuerligt prover på våra badplatser för att kontrollera kvaliteten på vattnet.

Sjöar

Vombsjöns och Sövdesjöns badvatten kontrolleras varannan vecka under sommarmånaderna. Då kontrollerar vi:

  • bakterier
  • siktdjup
  • pH
  • algförekomst (se algväktaren för provtagningsresultat)
  • temperatur

Sjöbo kommuns miljöinspektörer, som tar prover på badvattnet, publicerar restultatet på Havs- och vattenmyndigheten hemsida. Där kan du söka på Sövdesjön eller Östra Vombsjön, och på många andra badvatten i Sverige för att se vad proverna visat för resultat.
Vattenkvalitet i Sövdesjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vattenkvalitet i Östra Vombsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Havs- och vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En del har vid tillfällen upplevt att de fått klåda efter bad - främst i Sövdesjön.

Vad är badklåda egentligen?
Badklåda kallas ibland simmarklåda, men heter egentligen cerkariedermatit. Det orsakas av en parasit, men är ofarligt och läker av sig själv. De som drabbats berättar om klåda och utslag på kroppen efter bad.

Smittvägar och spridning
Parasiterna heter cerkarier, men kallas också för vattenloppor. De är små larver som ska utvecklas till en inälvsmask som finns hos sjöfåglar. Ibland kan de också leva en period i vissa snäckor. Larverna är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. De simmar vid vattenytan för att hitta en fågel, men ibland angriper de av misstag en badande människa istället. På människan tränger de in någon millimeter i huden, men dör sedan relativt snabbt. Larverna finns mest på grunt vatten och därför drabbas barn oftare än vuxna.

Badklåda är inte smittsam från person till person. Hur lång tid det tar att få symptom är svårt att säga. Symtomen beror på om utsatts för cerkarier tidigare och hunnit bli överkänslig. Om du exponeras när du väl blivit överkänslig kommer symtomen inom någon eller några timmar.

Symptom och behandling
Om du råkat ut för cerkarier tidigare kan du snabbt få kliande utslag nästa gång du drabbas. Utslagen kan påminna om myggbett och brukar finnas kvar i ungefär en vecka. Enstaka personer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber. Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Symptomen kan lindras med klådstillande medel och/eller allergimedicin.

Allmänt förebyggande åtgärder
Det går inte att se på vattnet om det innehåller cerkarier. Du måste inte heller undvika att bada om det finns cerkarier i vattnet. Ett offentligt bad behöver heller inte stänga, även om man väljer att göra så ibland.

Råd
Om du duschar eller torkar av dig med handduk och tar av badkläderna direkt efter badet minskar risken för badklåda. Varmt vatten med lite ättika sägs kunna ge lindring av klådan. Annars kan klådstillande medel och allergimedicin användas om du vill lindra klådan.

Precis som för insektsbett finns det risk för en infektion om du river sönder utslagen. I svårare fall bör läkare kontaktas. För att undvika cerkarier bör badplatsen hållas fri från dy och vattenväxter som drar till sig de djur som masken lever i.

Mer information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Algblomning

Vissa perioder händer det att växtplankton uppstår i riklig mängd och så kallad algblomning förekommer, vilket ger ett gröngrumligt vatten. En del av algarterna är giftiga och det kan därför vara klokt att vara försiktig med att bada. För barn och djur är det svårt att undvika att svälja vatten, därför bör de aldrig bada när det förekommer algblomning. Låt aldrig din häst, hund eller annnat djur dricka av insjövatten.
Information om alger, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Algväktare

Under sommaren (från och med 1 juli) kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet. Resultat och bedömningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bassänger

Du som inte vill bada i sjövatten har tre friluftsbad att välja mellan:

Även här tas prover på vattnet för att kontrollera och kvalitetssäkra vattnet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Uppleva och göra