Flicka som simmar

Foto: Hasse Dahlgren

Badvatten

Det finns gott om badalternativ i Sjöbo kommun.

Sjöar

Vombsjöns och Sövdesjöns badvatten kontrolleras varannan vecka under sommarmånaderna. Vi kontrollerar:

  • bakterier
  • siktdjup
  • pH
  • algförekomst
  • temperatur

Sjöbo kommuns miljöinspektörer, som tar prover på badvattnet, publicerar restultatet på Havs och vattenmyndigheten hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du söka på Sövdesjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Östra Vombsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och på många andra badvatten i Sverige för att se vad proverna visat för resultat.

Algblomning

Vissa perioder händer det att växtplankton uppstår i riklig mängd och så kallad algblomning förekommer, vilket ger ett gröngrumligt vatten. En del av algarterna är giftiga och det kan därför vara klokt att vara försiktig med att bada. För barn och djur är det svårt att undvika att svälja vatten, därför bör de aldrig bada när det förekommer algblomning. Låt aldrig din häst, hund eller annnat djur dricka av insjövatten. Information om algerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Algväktare - NYHET 2020

Under sommaren 2020 (från och med 1 juli) kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet. Resultat och bedömningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bassänger

Den som inte vill bada i sjövatten har tre stycken friluftsbad att välja mellan:

Även här tas prover på vattnet för att kontrollera och kvalitetssäkra hur vattnet renas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Uppleva och göra