Lotteritillstånd

Driver ni en ideell förening som vill anordna lotterier? Här finns information om vad som gäller.

En godkänd registrering gäller i fem år. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund har rätt att anordna lotterier. Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda:

 1. Föreningen ska ha stadgar som beskriver hur föreningen ska arbeta för ett allmännyttigt ändamål - välgörenhet, folkhälsa eller liknande.
 2. Föreningen arbetar med verksamhet som tillgodoser allmännyttigt ändamål - insamlingar till välgörande ändamål, föreningar med mera.
 3. Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 4. Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Ansök om lotteritillstånd med genom att fylla i blanketten Ansökan om lotteritillstånd Länk till annan webbplats.

Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, Länk till annan webbplats. om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen

En förening kan anordna flera lotterier under en femårsperiod, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.

Ni får inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte heller ske från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer som är utbildade inom området. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan föreningen köper in lotter och vinster. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri. Spelinspektionens rekommendation är att kontrollantarvodet uppgår till tre procent av lotteriets planerade försäljning.

En registrering kostar 300 kronor.

Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med kontrollanten redovisa lotteriet. Det gör du genom att fylla i blanketten Redovisning av lotteri Länk till annan webbplats.

Vissa lotterier behöver inte registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. Det finns två alternativ med olika krav som ska vara uppfyllda:

 • En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel.
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning eller sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i.
 • Vinsterna består enbart av varor.
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 12 kronor.
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, cirka 8 050 kronor.
 • En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
 • Spelet är ett lotteri som säljs i samband med en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Vinsterna består enbart av varor.
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 12 kronor.
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, cirka 805 kronor.

Frågor och svar om tillstånden

Lotteri

Det är Spellagen 2018:1138 som styr all spelverksamhet i Sverige. Lagen är beslutad av Sveriges riksdag. Brott mot spellagen kan dömas till böter eller fängelse enligt lagen.

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning.
 • Marknads- och tivolinöjen.
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och kedjebrevsspel.

Vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som mer än en kommun bedriver är undantagna. Sådan vadhållning räknas alltså inte som lotterier.

Lotter och bingobrickor ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Ansökan

Lägg till följande handlingar till ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering med 33 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
 • Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
 • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer, ordförande, kassör och sekreterare.

Vi handlägger ansökan och utser en kontrollant. Därefter skickar vi ett exemplar av beslutet till föreningen, lotteriföreståndaren och kontrollanten.

Andra lotterier som kräver licens enligt Spellagen

Information om hur ni ansöker om licens finns på Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats.

Lägg till följande handlingar till ansökan:

 • Vinstplan.
 • Ekonomisk plan för lotteriet.
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om licens, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid och uppgifter om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Vid förhandsdragning ska föreningen antingen skicka med en provlott eller ange LN-nr för den lott-typ som föreningen vill använda.
 • Skriftligt avtal om föreningen anlitar serviceföretag.
 • Senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
 • Förteckning över styrelseledamöter i förening med namn, adress och telefonnummer, ordförande, sekreterare, kassör.

Mer information om licens hittar du på Spelinspektionens hemsidaLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2024
Uppleva och göra