Bild på hörna av fotbollsplan

Kultur- och fritidsstipendium

Sjöbo kommun delar årligen ut stipendium för ungdomar och ledare med inriktning kultur och fritid. Stipendium delas också ut till personer som har utmärkt sig i sitt arbete för kultur. Utdelning sker i samband med julskyltningen första söndagen i december.

Ungdomsstipendium kultur och fritid

Ungdomsstipendium delas ut till enskilda ungdomar som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till ungdom som är verksam inom kommunen. Stipendium kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun.

Ungdomsstipendium delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt utövande och insatser inom skilda områden inom kultur samt fritid inom Sjöbo kommun.

Det årligen anslagna belopp har kommunen rätt att dela upp på flera stipendier. Om kommunen finner att lämplig stipendiat för visst år saknas har kommunen rätt att avstå från att utse mottagare av ungdomsstipendium.

Nominering av stipendiat får lämnas av såväl enskild person, förening, organisation eller fri gruppering.

Ledarpris

Ledarpris delas ut till enskilda ledare som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till ledare som är verksam inom kommunen. Ledarpriset kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun.

Ledarpriset delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt ledarskap inom skilda områden inom Sjöbo kommun.

Det årligen anslagna belopp har kommunen rätt att dela upp på flera stipendier. Om kommunen finner att lämplig stipendiat för visst år saknas har kommunen rätt att avstå från att utse mottagare av ledarstipendium.

Nominering av mottagare av ledarpris får lämnas av såväl enskild person, förening, organisation eller fri gruppering.

Kulturpris

Kulturpris delas ut till enskilda personer som är folkbokförda i Sjöbo kommun eller till personer som är aktivt verksamma inom kommunen. Stipendium kan även delas ut till ideell förening, samorganisation eller fri gruppering som bedriver verksamhet i Sjöbo kommun.

Kulturpriset delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfullt verksamhet inom skilda områden inom Sjöbo kommun.

Det årligen anslagna belopp har kommunen rätt att dela upp på flera stipendier. Om kommunen finner att lämplig stipendiat för visst år saknas har kommunen rätt att avstå från att utse mottagare av kulturpris.

Nominering av mottagare av kulturpris får lämnas av såväl enskild person, förening, organisation eller fri gruppering.

Nominering

Nominering avseende 2022 ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast 30 september 2022. Du skickar din nominering med hjälp av formuläret nominering av stipendiat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2023