Elda i skog och mark

Visst är det underbart att grilla utomhus! Men Allemansrätten innebär frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

När det inte råder eldningsförbud

 • Använd iordningställda eldplatser så minskar du brandrisken.
 • Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.
 • Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.
 • Se till att det finns rikligt med vatten att släcka med.
 • Använder du engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt.
  Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka
  bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen. Placera
  därför alltid grillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. Var noga med att släcka engångsgrillen och tänk på att inte lämna kvar den i naturen. Källsortera alltid engångsgrillar.

Undvik

 • Elda inte där det är mossa, torvmark eller jordig skogsmark. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.
 • Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
 • Det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Elda inte om det blåser mycket.

Eldningsplatser

Det finns ett antal eldningsplatser som kommunen iordningsställt, om det inte råder totalt eldningsförbud, kan man grilla här.

 • Sjöbo Ora
  Vid motionsslingans gula led, efter cirka en kilometer finns en grill och tre bord/stolar.
 • Vid Orestugan
  Två grillar och tre bord.
 • Möllers mosse
  Grill med tak och bänkar.
 • Sövde badplats
  Fem grillar med tillhörande bänkar.
 • Vombsjön
  Tre grillar.
 • Längs Skåneleden
  Fem rastplatser med grill och vindskydd - de finns vid Heinge, Lövestads åsar, Snogeholm/Raftarp, Blentarp och Vitabäck.

Eldningsförbud

Vid risk för brand i skog och mark kan det införas eldningsförbud.

Du kan läsa mer om eldningsförbud på SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser. Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information från länsstyrelsen om dessa regler.

Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat.
Sveriges nationalparkers hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Uppleva och göra