Sjöbo Utbildningscentrum

Entré Sjöbo Utbildningscentrum

Entré till Sjöbo Utbildningscentrum.

Inom Sjöbo utbildningscentrum finns utbildningar och arbetsmarknad samlat tillsammans med studie- och yrkesvägledning för alla Sjöbo kommuns invånare.

På en och samma plats via Sjöbo utbildningscentrum finns utbildningar och arbetsmarknadsinsatser samlat, tillsammans med studie- och yrkesvägledning för alla Sjöbo kommuns invånare.

Här erbjuder vi utbildningar från gymnasial nivå, Malenagymnasiet, ett omfattande utbud av utbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Grundutbildning, gymnasieutbildning, yrkesvuxutbildning, kombinationsutbildningar, Sfi, Yrkessfi, yrkesvux-lärling och yrkesförarutbildning.

Det finns också möjlighet till yrkesväxling och vidareutbildningar. Detta i tätt samarbete med arbetsmarknadsenheten som kan koppla sig till utbildningar eller som stöd mot anställning och samarbetar på vägen mot att hitta kompetens ochkompletteringsutbildningar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sjöbo Utbildningscentrum