Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Familjenämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Information med anledning av pandemin

Pandemin pågår fortfarande. Därför är det viktigt att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Sjöbo kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se mer info här:
Nytt om corona-restriktioner och vaccinationer - Sjöbo kommun (sjobo.se)länk till annan webbplats

Gå direkt till vår lärportal Unikum

Om du inte är nöjd

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Utbildning och barnomsorg