Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det övergripande ansvaret för verksamheten har Familjenämnden.

Fokus 2020

Förskolan, skolan och fritidshemmen arbetar efter visionen Fokus 2020, med målet att utses till årets skolkommun år 2020. Med visionen som ledstjärna är syftet att ena förskola, skola och fritidshem kring en gemensam riktning för lärande och utveckling. Visionen är ett komplement till nationella styrdokument, forskning samt Sjöbo kommuns övergripande mål och visioner.

Läs mer i Fokus 2020. (PDF-dokument, 22,5 MB)

Sjöbo Utbildningscentrum

Sjöbo Utbildningscentrum består av Malenagymnasiet, Vuxenutbildningen, Arbete och Integration samt Vägledningscentrum.