Utbildning och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. Familjenämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Fokus 2020 - gemensam riktning för lärande och utveckling

Förskolan, skolan och fritidshemmen arbetar efter visionen Fokus 2020, med målet att utses till årets skolkommun år 2020. Med visionen som ledstjärna är syftet att ena förskola, skola och fritidshem kring en gemensam riktning för lärande och utveckling. Visionen är ett komplement till nationella styrdokument, forskning samt Sjöbo kommuns övergripande mål och visioner.

Läs mer i Fokus 2020.

Sjöbo Utbildningscentrum

Vi erbjuder utbildningar från gymnasienivå, Malenagymnasiet, och de flesta utbildningar inom kommunalvuxenutbildning. Grundutbildning, gymnasieutbildning, yrkesvuxutbildning, sfi Yrkessfi, yrkesvux-lärling, yrkesförarutbildning. Det finns just nu möjlighet till yrkesväxling och vidareutbildningar.

Vad händer i Sjöbo kommun på höstlovet?

Här kan du ta del av det ruskigt spännande höstlovsprogrammet!

Gå direkt till

Relaterade länkar

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg