Brandstad prästgård, röd vit korsvirkeslänga med halmtak Sjöbo kommun

Resultat och nyheter

Tack till dig som deltar och är med och utvecklar vår landsbygd. Här presenterar vi resultaten av förslagen som medborgarna lämnat och röstat fram. Sidan uppdateras löpande.

Genomförda förslag

Fylls på efterhand.

Behandlade förslag

Ambitionen är att förslagen ska genomföras under samma år som processen startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek, kan det bli aktuellt att åtgärderna genomförs först året efter.

Fylls på efterhand.

Nyhetsarkiv

Fylls på efterhand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Sidan publicerad av: System