Litet tivoli med karuseller Sjöbo kommun

Alla inlämnade förslag

Här presenteras alla förslag som lämnats in, aktuella och avslutade. Listorna uppdateras löpande.

Område 1, röstning 2021 och genomförande 2022

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd.

Alla lämnade förslag i området

Fylls på efterhand.

Område 2, röstning 2022 och genomförande 2023

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Alla lämnade förslag i området

Fylls på efterhand.

Område 3, röstning 2023 och genomförande 2024

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd.

Alla lämnade förslag

Fylls på efterhand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Sidan publicerad av: System