lekplats Vollsjö

Alla inlämnade förslag

Här presenteras alla förslag som lämnats in i landsbygdsutvecklingsprojektet, aktuella och avslutade. Förslagen presenteras i oredigerat skick. Listorna uppdateras löpande.

Område 2, Röstningen är öppen

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Alla inkomna förslag

Här presenteras alla inkomna förslag i oredigerat skick. De går inte att rösta på. Granskade och godkända förslag för det aktiva området, finns på sidan röstning område 2.
Röstning område 2

Här visas samtliga inkomna förslag i sin helhet, förslagen nedan går inte att rösta på.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym och fotbollsplan i Bjärsjölagård, nr 1

2022-04-28

Under behandling

Lekplats, skateramp, fotbollsplan eller boulebana i Bjärsjölagård, nr 2

2022-04-28

Under behandling

Beskär träd vid Tullesbovägen 8 i Bjärsjölagård, nr 3

2022-04-28

Under behandling

Hundrastgård i Vollsjö, nr 4

2022-05-04

Under behandling

Hundrastgård, utegym och upplyst motionsspår i Vollsjö, nr 5

2022-05-04

Under behandling

Utveckla torget i Vollsjö, nr 6

2022-05-04

Under behandling

Anlagd promenadrunda runt Vollsjö, nr 7

2022-05-04

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 8

2022-05-04

Under behandling

Hundrastgård i Vollsjö, nr 9

2022-05-04

Under behandling

Konstverk i Bjärsjölagård eller Rönås, nr 10

2022-05-04

Under behandling

Utegym i Vollsjö, nr 11

2022-05-04

Under behandling

Utegym i Vollsjö, nr 12

2022-05-04

Under behandling

Utegym i Vollsjö, nr 13

2022-05-05

Under behandling

Lekplats i Fränninge, nr 14

2022-05-05

Under behandling

Promenadstråk, grillplats, basketplan, friidrott i Vollsjö, nr 15

2022-05-06

Under behandling

Fotbollsplan i Vollsjö, nr 16

2022-05-08

Under behandling

Inhägnad hundrastplats i Bjärsjölagård, nr 17

2022-05-08

Under behandling

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 18

2022-05-08

Under behandling

Hundlatriner och papperskorgar i Bjärsjölagård, nr 19

2022-05-08

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Bjärsjölagård, nr 20

2022-05-08

Under behandling

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 21

2022-05-08

Under behandling

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 22

2022-05-08

Under behandling

Skatepark i Bjärsjölagård, nr 23

2022-05-09

Under behandling

Tennisbana eller utegym i Bjärsjölagård, nr 24

2022-05-09

Under behandling

Belyst cykelstig från Fäladsvägen mot Sjöbo tätort, nr 25

2022-06-09

Under behandling

Större lekplats vid gröningen Vollsjö, nr 26

2022-06-09

Under behandling

Källsorteringsstation i Brandstad, nr 27

2022-06-09

Under behandling

Basketplan och boulbana vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 28

2022-06-09

Under behandling

Utveckla lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 29

2022-06-09

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 30

2022-06-09

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 31

2022-06-09

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 32

2022-06-09

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 33

2022-06-09

Under behandling

Utveckla en samlingsplats vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 34

2022-06-09

Under behandling

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad och cykelväg mellan mellan Vollsjö och Sjöbo tätort, nr 35

2022-06-09

Under behandling

Parkering i slutet av Vångavägen i Vollsjö, nr 36

2022-06-09

Under behandling

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 37

2022-06-09

Under behandling

Offentlig toalett i Vollsjö, nr 38

2022-06-10

Under behandling

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 39

2022-06-10

Under behandling

Gång- och cykelväg Vollsjö-Väg 13, nr 40

2022-06-12

Under behandling

Grillkåta vid Å-vallen i Lövestad, nr 41

2022-06-18

Under behandling

Promenadslinga runt Bjärsjölagård, nr 42

2022-06-20

Under behandling

Utegym i Öved, nr 43

2022-06-21

Under behandling

Utegym i Öved, nr 44

2022-06-21

Under behandling

Utegym i Öved, nr 45

2022-06-21

Under behandling

Utegym och bastubåt vid Vombsjön i Öved, nr 46

2022-06-22

Under behandling

Utegym i Öved, nr 47

2022-06-22

Under behandling

Utegym vid badplatsen i Övedskloster, nr 48

2022-06-22

Under behandling

Utegym vid Vomsjöns badplats, nr 49

2022-06-22

Under behandling

Utegym i Öved, nr 50

2022-06-22

Under behandling

Utegym för alla åldrar i Öved, nr 51

2022-06-22

Under behandling

Utegym i Öved, nr 52

2022-06-26

Under behandling

Upprensning av damm, skulptur av Gert Merc och bänk vid postlådor, nr 53

2022-06-26

Under behandling

Utegym i Öved, nr 54

2022-06-27

Under behandling

Renovering av bron över Björkaån, nr 55

2022-06-28

Under behandling

Lekplats i Bjärsjölagård, nr 56

2022-06-28

Under behandling

Promenadstråk i Bjärsjölagård, nr 57

2022-06-28

Under behandling

Cykelväg från Vombsjön eller Övedskloster till Sjöbo tätort, nr 58

2022-06-28

Under behandling

Lekplats i Östra Kärrstorp, nr 59

2022-06-28

Under behandling

Förbättra miljön i centrala Björka, nr 60

2022-06-28

Under behandling

Basket- och fotbollsmål vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 61

2022-06-28

Under behandling

Bättre ridvägar vid Vollsjö, nr 62

2022-06-28

Under behandling

Fotbollsplan med mål i Bjärsjölagård, nr 63

2022-06-28

Under behandling

Discogolf, upplyst promenadstråk i Öved och rusta upp Vombsjöns badstrand, nr 64

2022-06-28

Under behandling

Utegym i Öved, nr 65

2022-06-28

Under behandling

Utegym, upprustad tennisbana och upplyst motionsslinga i Vollsjö, nr 66

2022-06-29

Under behandling

Cykelväg mellan Södra Åsum till Brandsta/Östra Kärrstorp, nr 67

2022-06-29

Under behandling

Hundpark i Vollsjö, nr 68

2022-06-29

Under behandling

Lekplats i Vollsjö, nr 69

2022-06-29

Under behandling

Större informations- och anslagstavla vid torget i Vollsjö, nr 70

2022-06-29

Under behandling

Flaggstänger vid infarten till Fränninge och Vollsjö, nr 71

2022-06-29

Under behandling

Utegym vid badstranden längs Södra Övedsvägen, nr 72

2022-06-29

Under behandling

Discogolf i Öved, nr 73

2022-06-29

Under behandling

Förbättra Vomb strand , nr 74

2022-06-29

Under behandling

Hjärtstartare vid torget eller Piraten i Vollsjö, nr 75

2022-06-29

Under behandling

Cykelpark i terräng i Vollsjö, nr 76

2022-06-29

Under behandling

Utegym i Öved, nr 77

2022-06-30

Under behandling

Trafikåtgärder i Bjärsjölagård, nr 78

2022-06-30

Under behandling

Cykelväg från Vollsjö till Sjöbo tätort, nr 79

2022-06-30

Under behandling

Multisportplan, grillplatser och sittplatser vid gröningen i Vollsjö, nr 80

2022-06-30

Under behandling

Utveckla gamla järnvägsområdet till en samlingsplats i centrum av Bjärsjölagård, nr 81

2022-06-30

Under behandling

Utveckla gamla järnvägsområdet med promenadslingor, träd, blommor, förbättra lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 82

2022-06-30

Under behandling

Promenadsslinga med belysning och bänkar längs ån mellan Fränninge och Vollsjö, nr 83

2022-06-30

Under behandling

Alla lämnade förslag i område 1 - röstning avslutad

Nedan visas samtliga inkomna förslag i sin helhet.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym i Blentarp, nr 1

2021-11-02

Dialog om genomförande

Hundhägn i Blentarp eller Sövde, nr 2

2021-11-02

Vidare till omröstning

Utegym och multiplan i Blentarp, nr 3

2021-11-10

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 4

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 5

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Boulebanor, fast grillplats, wifi-hotspot mm. i Blentarp, nr 6

2021-11-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belysning och byggnation av torg i Blentarp, nr 7

2021-12-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Samlingsplats i Knickarp, nr 8

2021-12-20

Dialog om genomförande

Utomhusscen centralt i Blentarp, nr 9

2021-12-22

Inte vidare till omröstning

Konst och utsmyckning i Blentarp, nr 10

2021-12-22

Vidare till omröstning

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 11

2021-12-26

Dialog om genomförande

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 12

2021-12-27

Vidare till omröstning

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal, hundrastplats mm. i Sövde, nr 13

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal mm i Sövde, nr 14

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer i Sövde, nr 15

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprustning av lekplats vid Absalons väg i Sövde, nr 16

2021-12-29

Vidare till omröstning

Elljusspår i Knickarpsskogarna vid Knickarp, nr 17

2021-12-30

Inte vidare till omröstning

Lekplats vid Karups Nygård, nr 18

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård vid Karups Nygård, nr 19

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer, Sövde, nr 20

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård, lekplats mm. vid Karups Nygård, nr 21

2021-12-31

Dialog om genomförande

Utveckling av idrottsplatsen till aktivitetscenter i Sövde, nr 22

2022-01-01

Vidare till omröstning genom annat förslag

Ny badbrygga och rutschkana vid Sövde badplats samt belysning vid idrottsplatsen i Sövde, nr 23

2022-01-08

Vidare till omröstning

Papperskorgar/soptunnor i Karup och Sövde, nr 24

2022-01-14

Inte vidare till omröstning

Område 3, röstning 2023 och genomförande 2024

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2022