lekplats Vollsjö

Alla inlämnade förslag

Här presenteras alla förslag som lämnats in i landsbygdsutvecklingsprojektet, aktuella och avslutade. Förslagen presenteras för kännedom i oredigerat skick och de går inte att rösta på. Specifik sida för röstning finns. Det är snart dags för område 3 att rösta.

Område 3, snart dags för röstning

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd.

  • Här presenteras alla inlämnade förslag från område 3. De gås nu igenom och det utreds vilka förslag som är genomförbara. När det är klart, publicerar vi förslagen som går att rösta på.

Alla förslag från område 3 - ej för röstning

Alla förslag område 3

Alla inlämnade förslag område 3. oredigerade, för kännedom

Förslag

Inkommet

Status

1. Gångslinga och lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

2. Samlingsplats Lövestads backar Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

3. Lekplats och samlingsplats Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

4. Lövestad skola, vägförbättring mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

5. Lekplats med boulebana Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

6. Konstgräsplan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-06

Behandlas

7. Hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

8. Hastighetsbegränsande åtgärder Andrarumsv ägen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

9. Hundrastgård, promenadstråk mm Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

10. Utegym Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-22

Behandlas

11. Stödbelysning Lövestad - Lövestadby Öppnas i nytt fönster.

23-04-30

Behandlas

12. Lekplats Tolånga Öppnas i nytt fönster.

23-05-01

Behandlas

13. Belysning banvallen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-01

Behandlas

14. Ishall eller isbana Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-09

Behandlas

15. Utegym, Storgatan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

16. Utegym, Lövängen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

17. Utegym Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

18. Gång- och cykelbana Stora Tolångavägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

19. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

20. Lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

21. Vägförbättring Lövestads Åsar Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

22. Lekplats Tolånga/Hörr Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

23. Bastu och gym i Äsperöd Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

24. Gång och cykelväg mm Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

25. Kick- och skateramp Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

26. Utegym Gröningen i Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

27. Bänkar och bord i Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

28. Stor lek- och grillplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

29. Utegym Stora Vanstadsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

30. Cykelväg Heingetorp - Tolånga Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

31. Utegym i byn, Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-13

Behandlas

32. Utegym för alla, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

33. Isrink Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

34. Lek- och grillplats Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

35. Utegym i byn, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

36. Hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

37. Konstgräs multiarenan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

38. Utegym stationen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

39. Soptunna Simontorpsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

40. Hundrastgård med agilitybana Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

41. Utegym Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

42. Utegym Klasaröd/Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

43. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

44. Minigolfbana, klätterställning mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

45. Skräddarsydd lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

46. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

47. Större lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

48. Utegym Lövängens idrottsplats Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

49. Utegym eller renovering badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

50. Utegym och lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

51. Stor lek- och grillplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-18

Behandlas

52. Stig för ridning och hundpromenad Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

53. Utegym/friidrottsanläggning Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

54. Större hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

55. Bad Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

56. Äventyrsplats Görningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

57. Hastighetsdämpande åtgärder Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

58. Gång-, cykel och ridbana landsvägen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-25

Behandlas

59. Hastighetsdämpande åtgärder Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-27

Behandlas

60. Utegym och löpslinga Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-29

Behandlas

61. Lekplats Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-29

Behandlas

62. Vattenrutschkana Östra Färsbadet Öppnas i nytt fönster.

23-06-04

Behandlas

63. Bastutunna mm Östra Färsbadet Öppnas i nytt fönster.

23-06-04

Behandlas

64. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-08

Behandlas

65. Mötesplats mm Äsperöd Öppnas i nytt fönster.

23-06-16

Behandlas

66. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

67. Busskur Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

68. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

69. Samlingsplats Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

70. Samlingsplats i by, Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

71. Samlingslokal Eriksdalsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

72. Samlingslokal Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-27

Behandlas

73. Utegym med byabastu, Lövestad/Lövestadby Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

74. Boulebana och grillplats. Klasaröd Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

75. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

76. Faunadepå Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

77. Renovering tennisbanan mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

78. Trottoarer och hastighetsbegränsning Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

79. Lekplats och gym Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

80. Utveckla lekplatsen Röddinge Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

81. Utveckling av Röddinge lekplats Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

82. Bastuflotte mm Röddinge Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

83. Lokal Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

84. Renovering badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

85. Utegym Storgatan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

86. Utveckling badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

87. Löparrunda Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

88. Lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

89. Renovering dammen mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

90. Boulebana, grillplats, samlingslokal Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

91. Multifunktionellt gym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

92. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

93. Samlingsplats mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

94. Grillplats Klasaröd Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

95. Fixa marken återvinningsstationen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

96. Utegym idrottsplatsen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

97. Inomhusgym mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

98. Utomhusgym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

99. Cykelvägar mellan småbyarna Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

100. Minigolfbana, utegym, ställplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

101. Utegym och bastu, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

102. Padelbana Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

103. Stor hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

Område 2, byggnation av vinnande förslag pågår

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Här visas samtliga inkomna förslag i sin helhet, förslagen nedan går inte att rösta på.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym och fotbollsplan i Bjärsjölagård, nr 1

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats, skateramp, fotbollsplan eller boulebana i Bjärsjölagård, nr 2

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Beskär träd vid Tullesbovägen 8 i Bjärsjölagård, nr 3

2022-04-28

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 4

2022-05-04

Vidare till omröstning

Hundrastgård, utegym och upplyst motionsspår i Vollsjö, nr 5

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla torget i Vollsjö, nr 6

2022-05-04

Vidare till omröstning

Anlagd promenadrunda runt Vollsjö, nr 7

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 8

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 9

2022-05-04

Vidare till omröstning

Konstverk i Bjärsjölagård eller Rönås, nr 10

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 11

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 12

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Vollsjö, nr 13

2022-05-05

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Fränninge, nr 14

2022-05-05

Inte vidare till omröstning

Promenadstråk, grillplats, basketplan, friidrott i Vollsjö, nr 15

2022-05-06

Vidare till omröstning genom annat förslag

Fotbollsplan i Vollsjö, nr 16

2022-05-08

Vidare till omröstning

Inhägnad hundrastplats i Bjärsjölagård, nr 17

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 18

2022-05-08

Vidare till omröstning

Hundlatriner och papperskorgar i Bjärsjölagård, nr 19

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Bjärsjölagård, nr 20

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 21

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 22

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Skatepark i Bjärsjölagård, nr 23

2022-05-09

vidare till omröstning

Tennisbana eller utegym i Bjärsjölagård, nr 24

2022-05-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belyst cykelstig från Fäladsvägen mot Sjöbo tätort, nr 25

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Större lekplats vid gröningen Vollsjö, nr 26

2022-06-09

Vidare till omröstning

Källsorteringsstation i Brandstad, nr 27

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Basketplan och boulbana vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 28

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 29

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 30

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 31

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 32

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 33

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Utveckla en samlingsplats vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 34

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad och cykelväg mellan mellan Vollsjö och Sjöbo tätort, nr 35

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Parkering i slutet av Vångavägen i Vollsjö, nr 36

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 37

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Offentlig toalett i Vollsjö, nr 38

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 39

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Gång- och cykelväg Vollsjö-Väg 13, nr 40

2022-06-12

Inte vidare till omröstning

Grillkåta vid Å-vallen i Lövestad, nr 41

2022-06-18

Inte vidare till omröstning

Promenadslinga runt Bjärsjölagård, nr 42

2022-06-20

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 43

2022-06-21

Vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 44

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 45

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym och bastubåt vid Vombsjön i Öved, nr 46

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 47

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid badplatsen i Övedskloster, nr 48

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid Vomsjöns badplats, nr 49

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 50

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym för alla åldrar i Öved, nr 51

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 52

2022-06-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprensning av damm, skulptur av Gert Merc och bänk vid postlådor, nr 53

2022-06-26

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 54

2022-06-27

Vidare till omröstning genom annat förslag

Renovering av bron över Björkaån, nr 55

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Bjärsjölagård, nr 56

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadstråk i Bjärsjölagård, nr 57

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vombsjön eller Övedskloster till Sjöbo tätort, nr 58

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Östra Kärrstorp, nr 59

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Förbättra miljön i centrala Björka, nr 60

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Basket- och fotbollsmål vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 61

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Bättre ridvägar vid Vollsjö, nr 62

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Fotbollsplan med mål i Bjärsjölagård, nr 63

2022-06-28

Vidare till omröstning

Discogolf, upplyst promenadstråk i Öved och rusta upp Vombsjöns badstrand, nr 64

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 65

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym, upprustad tennisbana och upplyst motionsslinga i Vollsjö, nr 66

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Cykelväg mellan Södra Åsum till Brandsta/Östra Kärrstorp, nr 67

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hundpark i Vollsjö, nr 68

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Vollsjö, nr 69

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Större informations- och anslagstavla vid torget i Vollsjö, nr 70

2022-06-29

Vidare till omröstning

Flaggstänger vid infarten till Fränninge och Vollsjö, nr 71

2022-06-29

Under behandling

Utegym vid badstranden längs Södra Övedsvägen, nr 72

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Discogolf i Öved, nr 73

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Förbättra Vomb strand , nr 74

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hjärtstartare vid torget eller Piraten i Vollsjö, nr 75

2022-06-29

vidare till omröstning

Cykelpark i terräng i Vollsjö, nr 76

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 77

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Trafikåtgärder i Bjärsjölagård, nr 78

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vollsjö till Sjöbo tätort, nr 79

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Multisportplan, grillplatser och sittplatser vid gröningen i Vollsjö, nr 80

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet till en samlingsplats i centrum av Bjärsjölagård, nr 81

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet med promenadslingor, träd, blommor, förbättra lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 82

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadsslinga med belysning och bänkar längs ån mellan Fränninge och Vollsjö, nr 83

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Område 1 - delvis färdigt

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Alla lämnade förslag i område 1 - röstning avslutad

Nedan visas samtliga inkomna förslag i sin helhet.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym i Blentarp, nr 1

2021-11-02

Dialog om genomförande

Hundhägn i Blentarp eller Sövde, nr 2

2021-11-02

Vidare till omröstning

Utegym och multiplan i Blentarp, nr 3

2021-11-10

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 4

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 5

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Boulebanor, fast grillplats, wifi-hotspot mm. i Blentarp, nr 6

2021-11-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belysning och byggnation av torg i Blentarp, nr 7

2021-12-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Samlingsplats i Knickarp, nr 8

2021-12-20

Dialog om genomförande

Utomhusscen centralt i Blentarp, nr 9

2021-12-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Konst och utsmyckning i Blentarp, nr 10

2021-12-22

Vidare till omröstning

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 11

2021-12-26

Dialog om genomförande

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 12

2021-12-27

Vidare till omröstning

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal, hundrastplats mm. i Sövde, nr 13

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal mm i Sövde, nr 14

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer i Sövde, nr 15

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprustning av lekplats vid Absalons väg i Sövde, nr 16

2021-12-29

Vidare till omröstning

Elljusspår i Knickarpsskogarna vid Knickarp, nr 17

2021-12-30

Inte vidare till omröstning

Lekplats vid Karups Nygård, nr 18

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård vid Karups Nygård, nr 19

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer, Sövde, nr 20

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård, lekplats mm. vid Karups Nygård, nr 21

2021-12-31

Dialog om genomförande

Utveckling av idrottsplatsen till aktivitetscenter i Sövde, nr 22

2022-01-01

Vidare till omröstning genom annat förslag

Ny badbrygga och rutschkana vid Sövde badplats samt belysning vid idrottsplatsen i Sövde, nr 23

2022-01-08

Vidare till omröstning

Papperskorgar/soptunnor i Karup och Sövde, nr 24

2022-01-14

Inte vidare till omröstning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2023