lekplats Vollsjö

Alla inlämnade förslag

Här presenteras alla förslag som lämnats in i landsbygdsutvecklingsprojektet, aktuella och avslutade. Förslagen presenteras för kännedom i oredigerat skick och de går inte att rösta på. Specifik sida för röstning finns. Listorna uppdateras löpande.

Område 3, lämnar in förslag nu

Lövestad, Vanstad, Röddinge, Äsperöd, Klasaröd och Tolånga, med omnejd.

Alla lämnade förslag i område 3

Fylls på efterhand.

Område 2, Röstningen är avslutad

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Alla lämnade förslag i område 2

Nedan visas samtliga inkomna förslag i sin helhet.

Här visas samtliga inkomna förslag i sin helhet, förslagen nedan går inte att rösta på.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym och fotbollsplan i Bjärsjölagård, nr 1

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats, skateramp, fotbollsplan eller boulebana i Bjärsjölagård, nr 2

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Beskär träd vid Tullesbovägen 8 i Bjärsjölagård, nr 3

2022-04-28

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 4

2022-05-04

Vidare till omröstning

Hundrastgård, utegym och upplyst motionsspår i Vollsjö, nr 5

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla torget i Vollsjö, nr 6

2022-05-04

Vidare till omröstning

Anlagd promenadrunda runt Vollsjö, nr 7

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 8

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 9

2022-05-04

Vidare till omröstning

Konstverk i Bjärsjölagård eller Rönås, nr 10

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 11

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 12

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Vollsjö, nr 13

2022-05-05

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Fränninge, nr 14

2022-05-05

Inte vidare till omröstning

Promenadstråk, grillplats, basketplan, friidrott i Vollsjö, nr 15

2022-05-06

Vidare till omröstning genom annat förslag

Fotbollsplan i Vollsjö, nr 16

2022-05-08

Vidare till omröstning

Inhägnad hundrastplats i Bjärsjölagård, nr 17

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 18

2022-05-08

Vidare till omröstning

Hundlatriner och papperskorgar i Bjärsjölagård, nr 19

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Bjärsjölagård, nr 20

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 21

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 22

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Skatepark i Bjärsjölagård, nr 23

2022-05-09

vidare till omröstning

Tennisbana eller utegym i Bjärsjölagård, nr 24

2022-05-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belyst cykelstig från Fäladsvägen mot Sjöbo tätort, nr 25

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Större lekplats vid gröningen Vollsjö, nr 26

2022-06-09

Vidare till omröstning

Källsorteringsstation i Brandstad, nr 27

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Basketplan och boulbana vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 28

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 29

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 30

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 31

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 32

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 33

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Utveckla en samlingsplats vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 34

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad och cykelväg mellan mellan Vollsjö och Sjöbo tätort, nr 35

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Parkering i slutet av Vångavägen i Vollsjö, nr 36

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 37

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Offentlig toalett i Vollsjö, nr 38

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 39

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Gång- och cykelväg Vollsjö-Väg 13, nr 40

2022-06-12

Inte vidare till omröstning

Grillkåta vid Å-vallen i Lövestad, nr 41

2022-06-18

Inte vidare till omröstning

Promenadslinga runt Bjärsjölagård, nr 42

2022-06-20

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 43

2022-06-21

Vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 44

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 45

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym och bastubåt vid Vombsjön i Öved, nr 46

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 47

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid badplatsen i Övedskloster, nr 48

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid Vomsjöns badplats, nr 49

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 50

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym för alla åldrar i Öved, nr 51

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 52

2022-06-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprensning av damm, skulptur av Gert Merc och bänk vid postlådor, nr 53

2022-06-26

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 54

2022-06-27

Vidare till omröstning genom annat förslag

Renovering av bron över Björkaån, nr 55

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Bjärsjölagård, nr 56

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadstråk i Bjärsjölagård, nr 57

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vombsjön eller Övedskloster till Sjöbo tätort, nr 58

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Östra Kärrstorp, nr 59

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Förbättra miljön i centrala Björka, nr 60

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Basket- och fotbollsmål vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 61

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Bättre ridvägar vid Vollsjö, nr 62

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Fotbollsplan med mål i Bjärsjölagård, nr 63

2022-06-28

Vidare till omröstning

Discogolf, upplyst promenadstråk i Öved och rusta upp Vombsjöns badstrand, nr 64

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 65

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym, upprustad tennisbana och upplyst motionsslinga i Vollsjö, nr 66

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Cykelväg mellan Södra Åsum till Brandsta/Östra Kärrstorp, nr 67

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hundpark i Vollsjö, nr 68

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Vollsjö, nr 69

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Större informations- och anslagstavla vid torget i Vollsjö, nr 70

2022-06-29

Vidare till omröstning

Flaggstänger vid infarten till Fränninge och Vollsjö, nr 71

2022-06-29

Under behandling

Utegym vid badstranden längs Södra Övedsvägen, nr 72

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Discogolf i Öved, nr 73

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Förbättra Vomb strand , nr 74

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hjärtstartare vid torget eller Piraten i Vollsjö, nr 75

2022-06-29

vidare till omröstning

Cykelpark i terräng i Vollsjö, nr 76

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 77

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Trafikåtgärder i Bjärsjölagård, nr 78

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vollsjö till Sjöbo tätort, nr 79

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Multisportplan, grillplatser och sittplatser vid gröningen i Vollsjö, nr 80

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet till en samlingsplats i centrum av Bjärsjölagård, nr 81

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet med promenadslingor, träd, blommor, förbättra lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 82

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadsslinga med belysning och bänkar längs ån mellan Fränninge och Vollsjö, nr 83

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Alla lämnade förslag i område 1 - röstning avslutad

Nedan visas samtliga inkomna förslag i sin helhet.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym i Blentarp, nr 1

2021-11-02

Dialog om genomförande

Hundhägn i Blentarp eller Sövde, nr 2

2021-11-02

Vidare till omröstning

Utegym och multiplan i Blentarp, nr 3

2021-11-10

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 4

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 5

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Boulebanor, fast grillplats, wifi-hotspot mm. i Blentarp, nr 6

2021-11-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belysning och byggnation av torg i Blentarp, nr 7

2021-12-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Samlingsplats i Knickarp, nr 8

2021-12-20

Dialog om genomförande

Utomhusscen centralt i Blentarp, nr 9

2021-12-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Konst och utsmyckning i Blentarp, nr 10

2021-12-22

Vidare till omröstning

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 11

2021-12-26

Dialog om genomförande

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 12

2021-12-27

Vidare till omröstning

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal, hundrastplats mm. i Sövde, nr 13

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal mm i Sövde, nr 14

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer i Sövde, nr 15

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprustning av lekplats vid Absalons väg i Sövde, nr 16

2021-12-29

Vidare till omröstning

Elljusspår i Knickarpsskogarna vid Knickarp, nr 17

2021-12-30

Inte vidare till omröstning

Lekplats vid Karups Nygård, nr 18

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård vid Karups Nygård, nr 19

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer, Sövde, nr 20

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård, lekplats mm. vid Karups Nygård, nr 21

2021-12-31

Dialog om genomförande

Utveckling av idrottsplatsen till aktivitetscenter i Sövde, nr 22

2022-01-01

Vidare till omröstning genom annat förslag

Ny badbrygga och rutschkana vid Sövde badplats samt belysning vid idrottsplatsen i Sövde, nr 23

2022-01-08

Vidare till omröstning

Papperskorgar/soptunnor i Karup och Sövde, nr 24

2022-01-14

Inte vidare till omröstning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2023