lekplats Vollsjö

Alla inlämnade förslag

Här presenteras alla förslag som lämnats in i landsbygdsutvecklingsprojektet, aktuella och avslutade. Förslagen presenteras för kännedom i oredigerat skick och de går inte att rösta på. Specifik sida för röstning finns.

Område 3, röstning avslutad

Alla förslag från område 3 - ej för röstning

Alla förslag område 3

Alla inlämnade förslag område 3. oredigerade, för kännedom

Förslag

Inkommet

Status

1. Gångslinga och lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

2. Samlingsplats Lövestads backar Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

3. Lekplats och samlingsplats Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

4. Lövestad skola, vägförbättring mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

5. Lekplats med boulebana Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-03

Behandlas

6. Konstgräsplan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-06

Behandlas

7. Hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

8. Hastighetsbegränsande åtgärder Andrarumsv ägen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

9. Hundrastgård, promenadstråk mm Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-11

Behandlas

10. Utegym Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-04-22

Behandlas

11. Stödbelysning Lövestad - Lövestadby Öppnas i nytt fönster.

23-04-30

Behandlas

12. Lekplats Tolånga Öppnas i nytt fönster.

23-05-01

Behandlas

13. Belysning banvallen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-01

Behandlas

14. Ishall eller isbana Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-09

Behandlas

15. Utegym, Storgatan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

16. Utegym, Lövängen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

17. Utegym Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

18. Gång- och cykelbana Stora Tolångavägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

19. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

20. Lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

21. Vägförbättring Lövestads Åsar Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

22. Lekplats Tolånga/Hörr Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

23. Bastu och gym i Äsperöd Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

24. Gång och cykelväg mm Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-10

Behandlas

25. Kick- och skateramp Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

26. Utegym Gröningen i Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

27. Bänkar och bord i Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

28. Stor lek- och grillplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

29. Utegym Stora Vanstadsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

30. Cykelväg Heingetorp - Tolånga Öppnas i nytt fönster.

23-05-11

Behandlas

31. Utegym i byn, Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-13

Behandlas

32. Utegym för alla, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

33. Isrink Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

34. Lek- och grillplats Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

35. Utegym i byn, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

36. Hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

37. Konstgräs multiarenan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

38. Utegym stationen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

39. Soptunna Simontorpsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

40. Hundrastgård med agilitybana Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

41. Utegym Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

42. Utegym Klasaröd/Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

43. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-16

Behandlas

44. Minigolfbana, klätterställning mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

45. Skräddarsydd lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

46. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

47. Större lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

48. Utegym Lövängens idrottsplats Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

49. Utegym eller renovering badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

50. Utegym och lekplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

51. Stor lek- och grillplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-18

Behandlas

52. Stig för ridning och hundpromenad Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

53. Utegym/friidrottsanläggning Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

54. Större hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-19

Behandlas

55. Bad Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

56. Äventyrsplats Görningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

57. Hastighetsdämpande åtgärder Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-21

Behandlas

58. Gång-, cykel och ridbana landsvägen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-25

Behandlas

59. Hastighetsdämpande åtgärder Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-27

Behandlas

60. Utegym och löpslinga Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-29

Behandlas

61. Lekplats Gröningen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-05-29

Behandlas

62. Vattenrutschkana Östra Färsbadet Öppnas i nytt fönster.

23-06-04

Behandlas

63. Bastutunna mm Östra Färsbadet Öppnas i nytt fönster.

23-06-04

Behandlas

64. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-08

Behandlas

65. Mötesplats mm Äsperöd Öppnas i nytt fönster.

23-06-16

Behandlas

66. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

67. Busskur Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

68. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-23

Behandlas

69. Samlingsplats Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

70. Samlingsplats i by, Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

71. Samlingslokal Eriksdalsvägen Öppnas i nytt fönster.

23-06-26

Behandlas

72. Samlingslokal Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-27

Behandlas

73. Utegym med byabastu, Lövestad/Lövestadby Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

74. Boulebana och grillplats. Klasaröd Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

75. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

76. Faunadepå Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-28

Behandlas

77. Renovering tennisbanan mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

78. Trottoarer och hastighetsbegränsning Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

79. Lekplats och gym Eggelstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

80. Utveckla lekplatsen Röddinge Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

81. Utveckling av Röddinge lekplats Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

82. Bastuflotte mm Röddinge Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

83. Lokal Eriksdal Öppnas i nytt fönster.

23-06-29

Behandlas

84. Renovering badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

85. Utegym Storgatan Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

86. Utveckling badet Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

87. Löparrunda Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

88. Lekplats Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

89. Renovering dammen mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

90. Boulebana, grillplats, samlingslokal Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

91. Multifunktionellt gym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

92. Utegym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

93. Samlingsplats mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

94. Grillplats Klasaröd Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

95. Fixa marken återvinningsstationen Vanstad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

96. Utegym idrottsplatsen Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

97. Inomhusgym mm Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

98. Utomhusgym Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

99. Cykelvägar mellan småbyarna Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

100. Minigolfbana, utegym, ställplats Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

101. Utegym och bastu, Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

102. Padelbana Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-06-30

Behandlas

103. Stor hundrastgård Lövestad Öppnas i nytt fönster.

23-05-17

Behandlas

Område 2, byggnation av vinnande förslag pågår

Vollsjö, Fränninge, Östra Kärrstorp, Bjärsjölagård, Öved och Brandstad, med omnejd

Här visas samtliga inkomna förslag i sin helhet, förslagen nedan går inte att rösta på.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym och fotbollsplan i Bjärsjölagård, nr 1

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats, skateramp, fotbollsplan eller boulebana i Bjärsjölagård, nr 2

2022-04-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Beskär träd vid Tullesbovägen 8 i Bjärsjölagård, nr 3

2022-04-28

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 4

2022-05-04

Vidare till omröstning

Hundrastgård, utegym och upplyst motionsspår i Vollsjö, nr 5

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla torget i Vollsjö, nr 6

2022-05-04

Vidare till omröstning

Anlagd promenadrunda runt Vollsjö, nr 7

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 8

2022-05-04

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Vollsjö, nr 9

2022-05-04

Vidare till omröstning

Konstverk i Bjärsjölagård eller Rönås, nr 10

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 11

2022-05-04

Vidare till omröstning

Utegym i Vollsjö, nr 12

2022-05-04

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Vollsjö, nr 13

2022-05-05

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Fränninge, nr 14

2022-05-05

Inte vidare till omröstning

Promenadstråk, grillplats, basketplan, friidrott i Vollsjö, nr 15

2022-05-06

Vidare till omröstning genom annat förslag

Fotbollsplan i Vollsjö, nr 16

2022-05-08

Vidare till omröstning

Inhägnad hundrastplats i Bjärsjölagård, nr 17

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 18

2022-05-08

Vidare till omröstning

Hundlatriner och papperskorgar i Bjärsjölagård, nr 19

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Bjärsjölagård, nr 20

2022-05-08

Inte vidare till omröstning

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 21

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 22

2022-05-08

Vidare till omröstning genom annat förslag

Skatepark i Bjärsjölagård, nr 23

2022-05-09

vidare till omröstning

Tennisbana eller utegym i Bjärsjölagård, nr 24

2022-05-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belyst cykelstig från Fäladsvägen mot Sjöbo tätort, nr 25

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Större lekplats vid gröningen Vollsjö, nr 26

2022-06-09

Vidare till omröstning

Källsorteringsstation i Brandstad, nr 27

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Basketplan och boulbana vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 28

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 29

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 30

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 31

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 32

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad, nr 33

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Utveckla en samlingsplats vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 34

2022-06-09

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hastighetsdämpande åtgärder i Brandstad och cykelväg mellan mellan Vollsjö och Sjöbo tätort, nr 35

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Parkering i slutet av Vångavägen i Vollsjö, nr 36

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 37

2022-06-09

Inte vidare till omröstning

Offentlig toalett i Vollsjö, nr 38

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Cykelväg Sjöbo-Brandstad-Vollsjö, nr 39

2022-06-10

Inte vidare till omröstning

Gång- och cykelväg Vollsjö-Väg 13, nr 40

2022-06-12

Inte vidare till omröstning

Grillkåta vid Å-vallen i Lövestad, nr 41

2022-06-18

Inte vidare till omröstning

Promenadslinga runt Bjärsjölagård, nr 42

2022-06-20

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 43

2022-06-21

Vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 44

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 45

2022-06-21

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym och bastubåt vid Vombsjön i Öved, nr 46

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 47

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid badplatsen i Övedskloster, nr 48

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym vid Vomsjöns badplats, nr 49

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 50

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym för alla åldrar i Öved, nr 51

2022-06-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Öved, nr 52

2022-06-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprensning av damm, skulptur av Gert Merc och bänk vid postlådor, nr 53

2022-06-26

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 54

2022-06-27

Vidare till omröstning genom annat förslag

Renovering av bron över Björkaån, nr 55

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Bjärsjölagård, nr 56

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadstråk i Bjärsjölagård, nr 57

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vombsjön eller Övedskloster till Sjöbo tätort, nr 58

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Lekplats i Östra Kärrstorp, nr 59

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Förbättra miljön i centrala Björka, nr 60

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Basket- och fotbollsmål vid lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 61

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Bättre ridvägar vid Vollsjö, nr 62

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Fotbollsplan med mål i Bjärsjölagård, nr 63

2022-06-28

Vidare till omröstning

Discogolf, upplyst promenadstråk i Öved och rusta upp Vombsjöns badstrand, nr 64

2022-06-28

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 65

2022-06-28

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym, upprustad tennisbana och upplyst motionsslinga i Vollsjö, nr 66

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Cykelväg mellan Södra Åsum till Brandsta/Östra Kärrstorp, nr 67

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hundpark i Vollsjö, nr 68

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Lekplats i Vollsjö, nr 69

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Större informations- och anslagstavla vid torget i Vollsjö, nr 70

2022-06-29

Vidare till omröstning

Flaggstänger vid infarten till Fränninge och Vollsjö, nr 71

2022-06-29

Under behandling

Utegym vid badstranden längs Södra Övedsvägen, nr 72

2022-06-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Discogolf i Öved, nr 73

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Förbättra Vomb strand , nr 74

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Hjärtstartare vid torget eller Piraten i Vollsjö, nr 75

2022-06-29

vidare till omröstning

Cykelpark i terräng i Vollsjö, nr 76

2022-06-29

Inte vidare till omröstning

Utegym i Öved, nr 77

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Trafikåtgärder i Bjärsjölagård, nr 78

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Cykelväg från Vollsjö till Sjöbo tätort, nr 79

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Multisportplan, grillplatser och sittplatser vid gröningen i Vollsjö, nr 80

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet till en samlingsplats i centrum av Bjärsjölagård, nr 81

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckla gamla järnvägsområdet med promenadslingor, träd, blommor, förbättra lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 82

2022-06-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Promenadsslinga med belysning och bänkar längs ån mellan Fränninge och Vollsjö, nr 83

2022-06-30

Inte vidare till omröstning

Område 1 - delvis färdigt

Blentarp, Sövde, Everlöv, Hemmestorp, Knickarp och Karup Sommarby, med omnejd

Alla lämnade förslag i område 1 - röstning avslutad

Nedan visas samtliga inkomna förslag i sin helhet.

Förslag

Inkommet datum

Status

Utegym i Blentarp, nr 1

2021-11-02

Dialog om genomförande

Hundhägn i Blentarp eller Sövde, nr 2

2021-11-02

Vidare till omröstning

Utegym och multiplan i Blentarp, nr 3

2021-11-10

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 4

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utegym i Blentarp, nr 5

2021-11-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Boulebanor, fast grillplats, wifi-hotspot mm. i Blentarp, nr 6

2021-11-26

Vidare till omröstning genom annat förslag

Belysning och byggnation av torg i Blentarp, nr 7

2021-12-15

Vidare till omröstning genom annat förslag

Samlingsplats i Knickarp, nr 8

2021-12-20

Dialog om genomförande

Utomhusscen centralt i Blentarp, nr 9

2021-12-22

Vidare till omröstning genom annat förslag

Konst och utsmyckning i Blentarp, nr 10

2021-12-22

Vidare till omröstning

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 11

2021-12-26

Dialog om genomförande

Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 12

2021-12-27

Vidare till omröstning

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal, hundrastplats mm. i Sövde, nr 13

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal mm i Sövde, nr 14

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer i Sövde, nr 15

2021-12-29

Vidare till omröstning genom annat förslag

Upprustning av lekplats vid Absalons väg i Sövde, nr 16

2021-12-29

Vidare till omröstning

Elljusspår i Knickarpsskogarna vid Knickarp, nr 17

2021-12-30

Inte vidare till omröstning

Lekplats vid Karups Nygård, nr 18

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård vid Karups Nygård, nr 19

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Utveckling av Salsbjer, Sövde, nr 20

2021-12-30

Vidare till omröstning genom annat förslag

Hundrastgård, lekplats mm. vid Karups Nygård, nr 21

2021-12-31

Dialog om genomförande

Utveckling av idrottsplatsen till aktivitetscenter i Sövde, nr 22

2022-01-01

Vidare till omröstning genom annat förslag

Ny badbrygga och rutschkana vid Sövde badplats samt belysning vid idrottsplatsen i Sövde, nr 23

2022-01-08

Vidare till omröstning

Papperskorgar/soptunnor i Karup och Sövde, nr 24

2022-01-14

Inte vidare till omröstning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024