Belysning och torg i Blentarp, nr 7

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Fler gatlyktor och belysning

Vid busshållplatsen "Blentarp Hasselvägen" finns ett stort gräsområde. Här hade varit trevligt ifall man tog bort gräset och bygger en liten torg med bänkar så det skapar någon typ av knytpunkt för byn. Ni kan jämföra med hur det ser ut på Kirsebergs torg i Malmö. Jag bifogar bild nedan.

Sjöbo kommuns kommentar

På grund av upphovsrätten kan vi inte publicera förslagslämnarens bifogade inspirationsbild.

Beslut

Detta enskilda förslag har inte gått vidare i processen. Däremot har delar av det inkluderats i ett förslag som går att rösta på:
1. Samlingsplats i Blentarp

Det har kommit in flera förslag som berör en samlingsplats i Blentarp. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen.

Följande har inte inkluderats från detta förslag i det gemensamma förslaget:

  • En byggnation av ett torg likt Kirseberg i Malmö överstiger projektets budget på 500 000 kr per förslag.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022