Förbättra miljön i centrala Björka, nr 60

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Råkade se att tiden för ansökan till förbättring av miljön i kommunen snart går ut.

Att förbättra miljön i ’centrala Björka’ skulle medföra möjlighet till samlingspunkt såväl för rekreationssugna vandrare som ryttare.

Ett förslag är att anlägga mindre planteringar före samt efter huvudkorsningen för att på så vis försköna Björka som är väl värt besöket med såväl promenadslingor/ridslingor och besök i byns stolthet, kyrkan med gamla anor och mycket historia. Sådana planteringar skulle få besökare som normalt endast passerar att stanna upp, kanske parkera på den redan befintliga parkeringen bakom kyrkan, och njuta av vår lilla by.

Hastigheten på genomfartsleden skulle samtidigt begränsas, vilket skulle uppskattas av oss alla som dessutom ser riskerna med passerande fr a bilar som inte saktar in.

I förlängningen kan man kanske tänka sig caféverksamhet förslagsvis i den orörda museibutiken KF😊Något som isåfall får föreslås nuvarande ägare.

Björka har varit en idyll innan genomfartsleden slussade passerande snabbt igenom. Denna idyll skulle kunna återskapas med en attraktiv bykärna där besökare lockas att stanna till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022