Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal, hundrastplats mm. i Sövde, nr 13

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förbättringar i Sövde

Jag föreslår följande förbättringar i Sövde:

  1. Att det placeras ut bänkar och papperskorgar längs med cykelvägen Sövde-Blentarp, samt att det blir en blomsteräng mellan cykelväg och vägbana.
  2. Förbättring av den västra parkeringsplatsen vid badplatsen, samt att det bättre framgår var räddningsvägen är till sjön. (Boende i byn ser att de skyltar som nu är placerade inte är tillräckliga).
  3. Rusta upp den gamla klubblokalen (idrottsplatsen) både utvändigt och invändigt, bland annat duschar och toaletter. Utrymmena kunde sedan nyttjas av de som bland annat använder utegymmet och cykelslingan i skogen (MBT cykling).
  4. Någon form av husbilsparkering vore önskvärt.
  5. Hundrastplats på den västra delen av den gamla fotbollsplanen.

Ovan förslag torde rymmas inom de ramar ni har satt upp.

Beslut

Förslagspunkt 1 går inte vidare till omröstning. Cykelvägen mellan Sövde – Blentarp tillhör Trafikverket och kommun får inte genomföra åtgärder längs sträckan.

Förslagspunkt 2 – 5 går inte vidare till omröstning i sin nuvarande utformning. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2022