Förbättring av parkeringsplats och husbilsparkering vid badplatsen, upprustning av klubblokal mm i Sövde, nr 14

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förbättringar av Salsbjer

Jag föreslår att en förbättring av den västra parkeringsplatsen vid badplatsen vore önskvärd. Sövde är en populär plats både vinter som sommar, badande, skridskoåkande, MTB cyklande, spontanfotbollande, husbilar etcetera nästan hela året med skiftande aktiviteter.

Kan man ordna med några platser för husbilar på före detta fotbollsgrusplanen hade man fått mera platser för parkerande bilar som kan bli riktigt kaos under en fin sommar/vinterdag.

Så mitt förslag är: Ordnade parkeringsplatser, flytta ”ingången” till idrottsplatsen till halva grusplanen och ordna med några ställplatser för husbilar, behöver inte tvunget kanske vara med eltillgång (många står där ju redan som det är nu), fixa till befintligt dusch och toalettutrymme i gamla klubbhuset, snygga till toaletten vid parkeringen, rätta till ”räddningsvägen” vid parkeringen så den blir användbar.

Detta förslag måste kunna rymmas inom de ramar ni har satt upp.

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022