Hastighetsdämpande åtgärder i Bjärsjölagård, nr 20

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Farthinder körs alldeles för fort genom byn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022