Hundrastgård i Bjärsjölagård, nr 18

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Hundrastgård, bakom sopstationen mot banvallen. Behovet är stort då många hundar rastas lösa i smyg (mot gällande lagstiftning vid och omkring lekplats/industriområdet) Många klagomål i byn på att hundar rastas på smågatorna inne i byn. Området är ungefär 1.500 kvadratmeter stort, så även stora hundar får plats att springa av sig. Området gränsar inte till några villor. Området ägs och klipps av kommunen.

Soptunna för hundbajs lätt att nå för tömning via sopstationen. Det finns plats, att parkera bil för de som vill/har svårt att gå längre sträckor på ojämn mark och att kombinera sin hundrastning med ett besök på sopstationen. Naturlig mötesplats, för hundar och hundägare. Inga utlägg för kommunen att klippa gräset mer, hundarna sliter själv ner gräset. Egen redan befintlig infart via sopstationen och kommunal skötsel vinter/sommarhalvår sker av infarten i nuläget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022