Lekplats, skateramp, fotbollsplan eller boulebana i Bjärsjölagård, nr 2

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Utvidga lekplatsen med högre rutschkana, kanske en hinderbana eller en kul temalekplats.

Skateramp eller anlägga en fotbollsplan bredvid lekplatsen.

Farthinder vid infarter till byn, trafiken kör alldeles för snabbt innanför 40 skyltarna.

Boulebana för alla i byn att nyttja bredvid lekplatsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2022