Lekplats vid Karups Nygård, nr 18

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Ny lekplats

Lekplats i Karups Nygård. Mark kan avsättas för ändamålet.

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av lekplats i Karup. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
10. Lekplats och utveckling av gräskullar i Karup

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022