Multisportplan, grillplatser och sittplatser vid gröningen i Vollsjö, nr 80

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

En multisportplan (liknande den i Lövestad) på gröningen vid lekplatsen. Samt grillplats med sittplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022