Promenadslinga runt Bjärsjölagård, nr 42

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Promenadslinga, banvall, Bjärsjölagård

Förslag

Många människor går ”runt byn” både i veckan men framför allt på helgen. (blå runda)
Den röda markeringen är gamla banvallen som också används väldigt flitigt både av barn som skall
besöka varandra och vuxna som tar den ”lilla rundan” denna stäckning är även populär bland
hundägare.
Det är hushållningssällskapet som äger banvallen dock så används den inte till något ändamål då det
ligger som en avgränsning mellan två fastigheter.
Min önskan är att det skulle kunna röjas buskar längst denna sträckning så det är lättare att ta sig
fram. En ökad tillgänglighet uppskattas av många i byn.
Ett par fotbollsmål vid lekplatsen skulle också främja mer rörelse bland ungdomarna.
Det är inte så lätt att spela fotboll på en villatomt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2022