Renovering av bron över Björkaån, nr 55

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Bro, Björkaån, Landsbygdsutveckling, Sjöbo kommun

Förslag

Iståndsättning och renovering av gamla bron över Björkaån.

En vacker liten bro i en liten by behöver få hjälp med att klara ett fortsatt liv. År av uteblivet underhåll har satt sina spår vilket gör att överfarten kan te sig lite riskabel för den som enbart dömer bron utifrån hur den ser ut.

Det är oklart med vem som äger bron men förmodligen är den samfälld för byn.

Över bron går det en vandringsled som ganska ofta används av besökande vandrare. Dessutom är bron startpunkten för en del fiskare som besöker Björkaån.

Bron används naturligtvis också av de som bor i Björka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022