Samlingsplats i Knickarp, nr 8

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Samlingsplats för sammanhållning

Knickarp är en by som föryngras och många barnfamiljer flyttar in. Det fanns tidigare en samlingsplats, som skapade en bra sammanhållning i byn. Sedan några år tillbaka finns den inte tillgänglig.

Behovet av en samlingsplats står därför högst upp på de flesta bybors önskelista.

Förslaget är att anlägga en samlingsplats som skulle tillfredsställa många av de behov som finns i en by som Knickarp.

Platsen ligger i norra utkanten av byn där det finns mark som kan arrenderas för ändamålet. Fastighetsägaren, Claes Piper är positiv till en dialog, som leder till att det anläggs en samlingsplats. (se bifogad bild) Förslagsvis kan man här ha en enkel byggnad (bod/barack) med pergola för att skapa en miljö som har fasta sittgrupper och grillplats. Dessutom kan exempelvis boulebana och en ”avdelning” för de minsta öka platsens användning. Elanslutning och en ”Bajamaja” är även önskvärt.

En plats, som denna, skulle stärka sammanhållningen påtagligt. Den skulle dessutom ge möjligheter att utvecklas.

Omfattningen och vilken insats som behövs för att verkställa denna samlingsplats blir initialt beroende på Sjöbo Kommun och den dialog som följer.

Knickarp har ett aktivt byalag, som står redo att vara delaktig inte bara i dialogen, utan även med den arbetsinsats som kommer att krävas för att få till detta. Dessutom blir detta starten på en ny spännande utveckling för Knickarp och dess boende.

Beslut

Förslaget går vidare till omröstning:
5. Samlingsplats i Krickarp

Sjöbo kommun har fört dialog med fastighetsägaren till den föreslagna ytan. Platsen är inte möjlig för kommunen att arrendera. Om förslaget vinner måste samlingsplatsen läggas på ett annat ställe.

Eftersom kommunen inte äger mark i området måste lämplig plats hittas och markägaren ge sitt godkännande för att förslaget ska bli verklighet. Om förslaget vinner kommer Sjöbo kommun att föra en dialog med förslagsställarna och markägaren om förslagets slutliga utformning.

Kartbild, Knickarp, samlingsplats

Kartbild över föreslag på markområde för samlingsplats i Knickarp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022