Upprustning av lekplats vid Absalons väg i Sövde, nr 16

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förbättrad lekplats

Upprustning av lekplats på Absalons väg i Sövde. I dagsläget rutschkana med trasiga trappsteg, gungställning som lossnat från marken och för lite sand på marken. Upprustning och gärna även utökning så lekplatsen även passar lite äldre barn. Gärna båt/hus/etcetra att leka i för de minsta och större barnen. På vintern saknas belysning över lekplatsen.

Beslut

Förslaget som berör utveckling av befintlig lekplats går vidare till omröstning:
8. Lekplats på Absalons väg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022