Utegym vid badplatsen i Övedskloster, nr 48

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Ett utegym önskas, gärna i anslutning till badplatsen. Utegymmet får gärna vara i trä, smälta in fint. Mycket folk rör sig i området, utegym främjar hälsan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022