Utomhusscen centralt i Blentarp, nr 9

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Utomhusscen i betong

Sövde har sin amfiteater och den får vi i Blentarp låna ibland. Jag vill dock föreslå att det mitt i byn byggs en utomhusscen i betong lik Vita scenen i Lunds stadspark. Se bild. Kanske i mindre storlek? Det måste finnas plats för publik framför scenen. Musik och teater är populärt i byn båda grundskolor, förskolor och de tre kyrkokörerna har uppträdanden flera gånger om året både inomhus och utomhus.

Byalaget ordnar aktiviteter flera gånger om året (till exempel julskyltning) där en scen varje år byggs upp av trämaterial mellan Tempo och Wahlgrens bageri för både barnkörens medverkan och för att hålla tal. Det finns säkert fler aktörer som skulle kunna få användning av scenen. En permanent scen skulle bli en samlingsplats för byn. Därför är det viktigt att den placeras lättåtkomlig och centralt i byn. Kanske mellan Tempo och skolan, eller närmare dammen. Jag vet inte vem som äger vilken mark men kommunen kan säkert föra dialogen om detta.

Byalaget eller kommunen skulle kunna hantera bokningar av scenen i samband med att tillstånd söks. Kanske man kan ha preliminärbokningar i digitalt verktyg. Om det finns möjlighet att ansluta el (till förstärkare, mikrofoner och instrument, osv) vore det toppen men det behöver säkras. Det kan säkert någon el-firma ordna.

Sjöbo kommuns kommentar

På grund av upphovsrätten kan vi inte publicera förslagslämnarens bifogade inspirationsbild.

Beslut

Förslaget går inte vidare till omröstning då en byggnation av en fast utescen överstiger projektets budget på 500 000 kr per förslag. Sjöbo kommun ser positivt på förslaget och kommer att ta det med sig till framtida planeringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2022