Utveckla gamla järnvägsområdet med promenadslingor, träd, blommor, förbättra lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 82

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Vi har länge pratat om att det fattas en trevlig promenadslinga i byn. Många har hund och vi promenerar en hel del i Bjärsjölagård. Vi har haft en idé som grott nu i många år. Mitt i byn vid lekplatsen och busshållplatsen finns en stor grön yta (gräsmatta) samt en stor grusplan (industriområde) som vi inte tycker blir använd maximalt. Vi önskar att så en stor blomstrande äng på denna yta samt plantera diverse träd /buskar och anlägga en liten slingrig grusväg genom området. Detta skulle gynna alla i byn. Lekplatsen skulle bli mycket trevligare. Alla hundägare skulle få en trevligare promenad att rasta hunden på samt vi skulle slå ett slag för naturen (humlor, bin och fjärilar.) Vi skulle få ett stycke natur som vi alla kan ha glädje av året om. Vi är igång att sammanställa ett mer detaljerat dokument samt bilder på hur vi tänkt oss. Vi har tyvärr inte hunnit bli helt klara till dagens slutdatum. Men vi hoppas att vi kan få skicka in detta dokument till er i början på nästa vecka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022