Utveckla gamla järnvägsområdet till en samlingsplats i centrum av Bjärsjölagård, nr 81

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Järnvägsområde, Bjärsjölagård, samlingsplats, landsbygdsutveckling

Förslag

Många bra förslag redan, och jag tänker en del kan kombineras.

I stället för att använda resurser på att klippa gräset många gånger/år, hade det varit trevligare och bättre för natur och samhälle att etablera en äng på hela eller delar av det gamla järnvägsområdet. Detta i samband med en del av övriga förslag.

I första hand skulle jag önska man gjorde en ambitiös plan och ritning. Därefter en prioriterat lista med dom olika delmomenten. Till slut genomföra dom projekt som det finns finansiering för.

Detta givetvis i samband med byalag, frivilliga med kunskap etc. – typ en arbetsgrupp.

Kanske det finns möjlighet att förverkliga fler projekt sen med hjälp av frivilliga donationer/arbetskraft och/eller fonder.

Lite förslag på vad ovanstående område kan innehålla.

Äng, sjö, utbyggnad av lekplats, hundgård, grillplats under tak, shelter, multibana, gång/cykelväg på gamla banvallen som i framtiden kan förbinda Bjärsjölagård med grannbyar. Helt enkelt en naturlig samlingsplats i centrum av lilla Bjärsjölagård.

Trottoar genom resterande del av byn hade inte heller varit fel, men kanske något som Sjöbo kommun borde ha gjord för länga sen, och inte använda dessa resurser för.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022