Utveckla lekplatsen i Bjärsjölagård, nr 29

Det här är ett inkommet förslag till område 2. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Förslag

Personligen så tror jag verkligen att en mer utvecklad/roligare/fantasifullare/anpassad lekplats med anslutande parkliknande växtlighet i området kring den nuvarande lekplatsen hade gjort Bjärsjölagård till en mer attraktiv plats, särskilt för barnfamiljer. I dagsläget ligger lekplatsen helt öppet och utan någon möjlighet till skugga. Det finns endast en aktivitet anpassad för mindre barn på lekplatsen och resten känns som skrot från någon annan gammal lekplats. En lekplats liknande den i Sjöbo väst hade verkligen varit önskvärt! Så en liten park med växtlighet, en ny rolig lekplats och möjlighet till skugga från träd/buskar är mitt förslag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022