Utveckla Salsbjer/Sövde IP i Sövde, nr 11

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Ny vision för Salsbjer

Salsbjer, eller Sövde IP, är en viktigt samlingsplats för Sövde by med omnejd. Här spelas det spontanfotboll och brännboll på sommaren, här cyklas mountainbike på nyanlagda slingor in i skogen. Här genomförs barnens Vasalopp när snön tillåter, och skidspår körs upp för de som vill åka. Salsbjer är något av ett "friluftsnav" för alla som bor i Sövde och i närheten.

Ett utegym som byggts och bekostats av byn och Friluftsfrämjandet lockar många. Populära promenadstråk invid sjön lockar såväl gamla som unga. Närheten till sjön och badplatsen är unik. Kommunen äger marken. Sedan 2019 har flera i Sövde by drivit på för att Salsbjer och Sövde IP ska väckas ur den "malpåse" som kommunen beslutat om. Kommunen har i nära dialog med Sövde by påbörjat ett arbete med en vision för Sövde IP och Salsbjer. Utifrån detta arbete har Sövde Byalag och Friluftsfrämjandet och Sövde Byalag skissat på ett första "delförverkligande" av den nya visionen för Salsbjer/Sövde IP. Förslaget bifogas.

Mitt förslag är att 500 000 kr avsätts för att påbörja arbetet med att utveckla Salsbjer inom ramen för Sövde Byalags förslag, vilket ligger inom ramen för kommunens egen vision. Exakt vilka åtgärder inom ramen för de bifogade förslaget som ska prioriteras föreslår jag beslutas i samråd med kommunen efter dialog med Sövde byalag och Frilutfsfrämjandets arbetsgrupp för utveckling av Salsbjer.

Förverkligande av förslaget skulle förbättra en redan nu viktig mötesplats och göra Salsbjer till en tryggare och mer trivsam miljö. Förverkligande av förslaget skulle stärka identiteten och framtidstron hos alla oss som bor i Sövde med omnejd "från malpåse till satsning". Förslaget vänder sig till en mycket bred målgrupp - gammal, som ung.

Beslut

Förslaget går vidare till omröstning. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till förslag:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Om förslaget vinner kommer Sjöbo kommun att föra en dialog med förslagsställarna om förslagets slutliga utformning.

Karta, Nulägesbild, Salsbjer, Sövde, Sövde IP, Sövde idrottsplats

Nulägesbild för Salsbjer

Karta, Illustration, Salsbjer, Sövde, Sövde IP, Sövde idrottsplats

Illustrationsbild för Salsbjer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022