Utveckling av idrottsplatsen till aktivitetscenter i Sövde, nr 22

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Aktivitetscenter för barn och vuxna

Sövde idrottsplats har under några år förfallit. Väldigt synd. Vi har en by som vill utvecklas och ett byalag som har engagemang.

Mitt förslag är att göra idrottsplatsen till en aktivitetscenter i Sövde för barn och vuxna.

Använda pengarna till att :

  • renovera omklädningsrummen
  • se till att det finns en bra o skött gräsplan för fotboll och sport
  • gör några uppställningsplatser för husbilar men utan laddstolpar med mera så det inte blir en regelrätt camping som byn inte vill ha
  • glöm inte bevara den gamla entrén på något sätt
  • låt byalaget och privatpersoner få långsiktiga möjligheter att utveckla området för till exempel padelbana (som jag tror ska ligga vid omklädningsrummen för att inte störa skogsbyns boende och eventuellt nya bostäder på bortre planen. Finns även intresse att gör café etcetera på området. Det bygger då på att kommunen ger tillstånd lång sikt. Tror även byalaget är intresserad att avsätta pengar till området
  • avsätt bortre fotbollsplanen för bostäder i framtiden, under tiden kan det eventuellt planteras träd o buskar. Sättas ut bänkar med mera för att göra det trevligt

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022