Utveckling av Salsbjer, Sövde, nr 20

Det här är ett inkommet förslag till område 1. Förslaget presenteras här i sin helhet. Förslaget är under behandling.

Ny vision för Salsbjer

Utveckla användandet av Salsbjer i Sövde till gagn för ortsborna, kommunen och turistnäringen!

Beslut

Detta enskilda förslaget går inte vidare i processen. Det har kommit in flera förslag på utveckling av idrottsplatsen och Salsbjer i Sövde. Dessa hänvisas till samma förslag för att underlätta vid röstningen:
6. Utveckling av Salsbjer i Sövde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022