Bild

Bild på Hugo.

Här bor Hugo!

Hugo är 15 år och bor på kommunens barnboende. Hugo har en stark egen vilja, gillar att hitta på saker och vara ute mycket; så beskrivs Hugo av personalen på barn- och ungdomsboendet.

- Hugo har bott här i flera år. Han är en härlig pojke att få jobba med, alltid något på gång och han är full av energi, berättar Helén Persson, enhetschef.

Barn- och ungdomsboende (bostad med särskild service för barn och unga, enligt LSS)

Barn och ungdomar som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bo i en bostad med särskild service. Vårdnadshavare ansöker om plats på boende och de fattar alla viktiga beslut som rör barnet. Karina Hansson, kommundirektör, besöker kommunens barn- och ungdomsboende.

- Jag är stolt och glad över att vi kan erbjuda alla barn och ungdomar ett bra liv i kommunen, säger Karina Hansson, kommundirektör.

Personalen är mycket viktig för Hugo och sköter den dagliga kontakten med honom, har det praktiska ansvaret för omvårdnaden och för att hans behov blir tillgodosedda när Hugo är där.

- Det är viktigt att verksamheten utformas efter barnets behov och är en god uppväxtmiljö, ett hem. Barn som bor i en bostad med särskild service behöver ofta extra trygghet genom fina kontakter med personal, vårdnadshavare, syskon och andra som står barnet nära. Vårt hus har plats för två barn, men just nu är Hugo det enda barnet som bor här, säger Kajsa Titze, som jobbar på barnboendet.

Alla barn har rätt att utvecklas på sina egna villkor

Karina Hansson, kommundirektör, blir rundvisad i huset och personalen berättar om det dagliga arbetet i verksamheten.

- Jag är imponerad över personalens viktiga arbete de utför för Hugo. De finns alltid hos honom och har bra redskap för att kunna hjälpa och stötta Hugo och samtidigt ge honom möjlighet till självständighet, för att skapa en trygg och stimulerande vardag.

Vem har rätt till bostad med särskild service för barn och ungdomar?                     

En LSS-handläggare tittar på vårdnadshavarens ansökan och inskickade underlag och fattar beslut utifrån det. För att ett barn eller en ungdom ska beviljas insatsen görs det alltså en samlad bedömning av barnets totala livssituation utifrån social situation, hälsotillstånd, funktionsförmågor samt hur den enskildes behov av stöd ska tillgodoses.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024