Stiftelser och fonder

Här hittar du information om stiftelser och fonder som du som kommuninvånare kan söka.

Samfonden ska användas till att genom bidragsgivning, eller genom sociala omsorger i övrigt, bistå behövande personer inom kommunen. Avkastning får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Beslut om utdelning ur fonden fattas två gånger per år, i april och i november. Storleken på det utdelningsbara beloppet är i storleksordningen 1500-5000 kronor.

Vem kan söka?
Du som är bosatt i Sjöbo kommun kan söka bidrag ur sociala samfonden.

Ansökningstid:
31 mars och 15 oktober

Ansökan
Du hittar ansökningsblankett här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin och Johanna Anderssons stiftelse syftar till att främja vård av äldre sjuka inom Sjöbo- och Lund kommun. Medlen från stiftelsen är avsedda som hjälp, stöd och uppmuntran för boende i de båda kommunerna.

Vem kan söka?
Bidrag från stiftelsen kan sökas av enskilda personer, föreningar och organisationer.

Ansökningstid:
31 mars och 15 oktober

Utdelas:
Juni och december

Ansökan skickas till:
Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden vill lyfta idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.

Vem kan söka?
Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Ansökan
Läs mer och skicka in din ansökan här, på Region Skånes hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Kommun och politik