Kommunens organisation

Sjöbo kommun är en politiskt styrd organisation, precis som alla kommuner i landet. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder fattar de politiska besluten.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar de övergripande besluten. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.
Mer information om kommunfullmäktige
Mer information om kommunstyrelsen

Nämnder

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörer man anlitar ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.
Mer information om nämnderna

Kommunfullmäktige
Ordförande: Stefan Lundgren (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förste vice ordförande: Christer Hovbrand (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Andre vice ordförande: Kent Borgström (SD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen
Ordförande: Magnus Weberg (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förste vice ordförande: Kent Ivan Andersson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Andre vice ordförande: Cecilia Olsson Carlsson (S)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjenämnden
Ordförande: Susan Melsen (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vice ordförande: Göran Fröjd (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Jörgen Ny (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vice ordförande: Michael Smedberg (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska nämnden
Ordförande: Jörgen Jönsson (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vice ordförande: Cornelia Lovfeldt (C)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande: Berit Lundström (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vice ordförande: Lena Blennow-Andersson (Mlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valnämnden
Ordförande: Rickard Sjöholm (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vice ordförande: Margareta Olsson (M)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda medarbetare - tjänstepersoner. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.
Mer information om förvaltningarna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022