Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns skyddsrummen i Sjöbo kommun och vem ansvarar för dem?

Skyddsrum i Sverige

Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och i industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Skyddsrum i Sjöbo kommun

Sjöbo kommun har via det kommunala bostadsbolaget Sjöbohem, tillgång till 19 skyddsrum. Skyddsrummen är placerade i de orter där dåvarande Statens Räddningsverk ansåg att det fanns störst risk för väpnat angrepp. Tyvärr har det inte byggts skyddsrum i någon större omfattning under de senaste 20 åren.

De skyddsrum som finns, är beräknade att rymma större delen av vår befolkning. Varje person får 0,75 m2. Tyvärr finns det sällan skyddsrum i mindre orter.

Politisk fråga att bygga nya

För närvarande finns det inga planer på att bygga nya skyddsrum. Frågan har varit nedprioriterad under de senaste 20 åren. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap som fattar beslut om nya skyddsrum. Det är en politisk fråga som avgörs av riksdagen.

Husdjur och skyddsrum

Det finns inga skyddsrum där husdjur är tillåtna.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och hålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2022