Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig.

Skyddsrum i Sverige

Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och i industrifastigheter. Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler, t ex cykel- och lägenhetsförråd. Skyddsrummet ska gå att ställa i ordning inom två dygn.

Skyddsrum i Sjöbo kommun

I Sjöbo kommun finns ett drygt 80-tal skyddsrum.

Husdjur och skyddsrum

Det finns inga skyddsrum där husdjur är tillåtna.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och hålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2022