VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten via telefonen

SOS Alarm har på uppdrag av staten tagit fram en teknik för att vid en kris kunna varna befolkningen genom "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via mobilen och den fasta telefonen.

Genom att även varna genom mobilen och den fasta telefonen kan en större del av befolkningen nås vid en kris eller större händelse. SOS Alarm ska genom denna tekniska plattform även kunna skicka ut information till alla med en mobiltelefon. Systemet ska kunna avgränsa informationen geografiskt, t ex till sydöstra Skånes invånare.

De vanliga sätten att varna genom ett VMA enligt nedan kommer att finnas kvar. Det innebär varningar via radio och tv, samt i särskilda fall även genom en ljudsignal utomhus.

Viktigt meddelande-signalen

"Viktigt meddelande" ljuder via tyfoner, populärt kallade tutorna, som är strategiskt utplacerade. Signalen är sju sekunder lång med 14 sekunders mellanrum och den pågår under minst under två minuter.

När signalen ljuder ska du göra så här:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar och fönster
  • slå av ventilationen
  • slå på radion för vidare information.

Lyssna på radion

Signalen följs av ett meddelande i samtliga radiokanaler: PI, P2, P3 och P4 samt information i TV 1, TV 2, TV 4 och på text-TV. Räddningstjänsten har ytterligare möjligheter att via riksradion och lokalradion lämna viktig information till kommunens invånare, detta ges via ett avtal mellan statens Räddningsverk och Sveriges Radio där den kommunala räddningsledaren ges rätt att använda radion för att förmedla viktig information.

Test fyra gånger per år

VMA-signalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2022