Korttidsvistelse och avlösningsvistelse

Korttidsvistelse kan i undantagsfall beviljas i situationer, som till exempel att du vistats på sjukhuset och inte kan återgå till bostaden direkt trots omfattande hemtjänstinsatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att partnern som hjälper dig blir tillfälligt sjuk.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är behovsbedömd insats som du ansöker om hos en biståndshandläggare.

Korttidsenheten finns på Björkbackens särskilda boende i Sjöbo. Insatsen korttidsvistelse är tidsbegränsad och utgår från individens behov. Vårt mål med insatsen är att du på ett tryggt sätt ska kunna återgå till din bostad igen.

Utifrån dina behov kommer man att se över dina möjligheter att kunna klara dig så självständigt som möjligt. Träning kan ske både på korttidsenheten och i din bostad under perioden som du har insatsen.

Korttidsvistelse finns på

Björkbacken ligger i centrala Sjöbo med närhet till vårdcentral, folktandvård och natur. I huset ligger Björkbackens restaurang.

Det finns 46 lägenheter varav flertalet har bostadsyta på ca 30 kvadratmeter. Tre lägenheter är större och kan bebos av två personer. Björkbacken har trevliga innergårdar med fina uteplatser och gångbanor som inbjuder till promenad. Huset erbjuder internet i alla publika utrymmen.

Lägenheterna

Lägenheterna är enrumslägenheter med stort hygienutrymme. Det finns vask och kylskåp i lägenheten. I lägenheten finns säng med madrass, i övrigt möblerar hyresgästen själv.

Mat

Björkbackens restaurang är öppen för seniorer och har fullständiga rättigheter.

Kontakt

Besöksadress: Björkvägen 5, Sjöbo
Fler kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avlösningsvistelse

Många gånger är det en partner som står för hjälp och omsorgen i hemmet - för att avlasta kan avlösningsvistelse beviljas. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden avlösningsvistelse.

Med avlösningsvistelse menas att du som är i behov av hjälp och omsorg vistas växelvis i ditt hem och på anvisad plats.

Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Avlösningsvistelse finns på

Sandbäcksgården ligger i utkanten av Sjöbo med närhet till naturen och Åsumsån. Boendets fina uteplatser och gångbanor i parken inbjuder till promenader. Sandbäcksgården inriktar sig till personer med demenssjukdom.

Lägenheterna

Sandbäcksgården har 21 lägenheter. Lägenheterna är enrumslägenheter med stort hygienutrymme. I lägenheten finns säng med madrass, i övrigt möblerar hyresgästen själv.

Mat

Sandbäcksgården har inget storkök utan får färdiglagad mat från Ängsgården.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkgränd 9, Sjöbo
Fler kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ängsgården ligger centralt i Sjöbo med närhet till naturen och Åsumsån. Här finns fina uteplatser och gångbanor som inbjuder till promenader. I huset ligger Glädjekällans restaurang. Ängsgården riktar sig till personer med demenssjukdom.

Lägenheterna

Lägenheterna är enrumslägenheter med stort hygienutrymme. Bostadsytan är cirka 30 kvm. Det finns vask och kylskåp i lägenheten. I lägenheten finns även säng med madrass, i övrigt möblerar hyresgästen själv.

Mat

I boendet ingår helpension med tre huvudmål och mellanmål.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Omsorg och stöd