Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stödjer någon i din närhet kan själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig många olika former av stöd.

Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Klicka på menyn för att hitta mer information om Sjöbo kommuns olika stöd till anhöriga.

Nyheter

Anhörigcafé flyttar till ny lokal på Södergatan 2b med start 26 oktober 13.30-15.00 varannan onsdag. Anhörigcafé är drop-in där du kan träffa och prata med andra anhöriga. Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen!

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med psykisk eller fysisk sjukdom, beroende, missbruk eller funktionsnedsättning.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet och inte minst ge dem ett erkännande för den viktiga insats de gör.

Sjöbo kommuns anhörigstöd erbjuder en rad olika stödformer:

  • Enskilda samtal
  • Information och råd
  • Anhöriggrupper (Samtalsgrupper)
  • Kamratcirklar där man kan träffa andra i en liknande situation
  • Föreläsningar
  • Anhörigcafé
  • Må-Bra aktiviteter såsom t.ex. taktil massage
  • Ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Kontakta anhörigstödet

Allt sedan vi drabbades av pandemin har verksamheter blivit tvungna att ställa in eller omformera sig. Anhöriga har många gånger fått en tuffare situation. Även om åtgärderna är nödvändiga så kan de öka en redan tung börda. Då kan det vara skönt att få någon att prata med. Kontakta mig per telefon eller mejl, så kan vi boka tid för samtal. Kontaktuppgifter se längre ner på denna sidan.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Omsorg och stöd