Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stödjer någon i din närhet kan själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig många olika former av stöd.

Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Klicka på menyn till höger för att hitta mer information om Sjöbo kommuns olika stöd till anhöriga.

 Aktuellt hos Anhörigstöd

 

 


 

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med psykisk eller fysisk sjukdom, beroende, missbruk eller funktionsnedsättning.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet och inte minst ge dem ett erkännande för den viktiga insats de gör.

Sjöbo kommuns anhörigstöd erbjuder en rad olika stödformer:

 • Enskilda samtal
 • Information och råd
 • Anhöriggrupper (Samtalsgrupper)
 • Kamratcirklar där man kan träffa andra i en liknande situation
 • Föreläsningar
 • Anhörigcafé
 • Må-Bra aktiviteter såsom t.ex. taktil massage
 • Ge vägledning till andra funktioner i samhället
 • Avlösarservice

Kontakt

 • Anhörigkonsulent

  Britt-Marie Dornell

  0416-273 49

  anhorig@sjobo.se

  Besöksadress

  Ängsgården

  Postadress

  275 37 Sjöbo

  Korsningen Sandåkravägen, Åsumsgatan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2018
Sidan publicerad av: Britt-Marie Dornell
Omsorg och stöd