Anhörigstöd

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stödjer någon i din närhet kan själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig många olika former av stöd.

Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Klicka på menyn för att hitta mer information om Sjöbo kommuns olika stöd till anhöriga.

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med psykisk eller fysisk sjukdom, beroende, missbruk eller funktionsnedsättning.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet och inte minst ge dem ett erkännande för den viktiga insats de gör.

Sjöbo kommuns anhörigstöd erbjuder en rad olika stödformer:

  • Enskilda samtal
  • Information och råd
  • Anhöriggrupper (Samtalsgrupper)
  • Kamratcirklar där man kan träffa andra i en liknande situation
  • Föreläsningar
  • Anhörigcafé
  • Må-Bra aktiviteter såsom t.ex. taktil massage
  • Ge vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Aktuellt

Fokus på anhöriga syskon i webbsänd föreläsning och teater

Var: Digitalt
När: 22 oktober, kl. 17.30–20
Kostnad: Kostnadsfritt!

Syskon är en anhöriggrupp som syns ganska lite i den offentliga debatten. Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Många lever med tankar och känslor som de upplever vara tabu och som har präglat hela deras vuxenliv.

Finns det gemensamma upplevelser hos den här gruppen? Vad kan man tänka på som till exempel förälder, skolpersonal, psykolog, handläggare eller arbetsgivare? Ställer man rätt frågor och hur stöttar man på bästa sätt? Projektet ”Vuxensyskon” har tagit del av över hundra vuxna syskons personliga berättelser och Östra teatern i Stockholm har satt upp en hyllad utbildningspjäs, ”Skuggsyskon”, på temat.

Anhörigstödet i sydöstra Skåne erbjuder nu en digital webbsändning tillsammans med Region Skåne. Den börjar med en föreläsning av Rakel Lornér, projektledare för ”Vuxensyskon”, och fortsätter med teaterpjäsen ”Skuggsyskon”. Kvällen avrundas med ett samtal tillsammans, där Rakel Lornér och Östra teaterns ensemble medverkar. I samtalet kan man vara aktiv och prata/ställa frågor, men det går också bra att delta genom att bara lyssna. Du som anmäler dig får länkar till arrangemanget vid anmälan.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/172159länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du intresserad?
Hör av dig till anhörigkonsulent Britt-Marie Dornell.

Relaterade länkar

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd