Ny i Sverige

När en asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket denne till någon kommun i Sverige. Det är kommunens ansvar att ordna med bostad till den anvisade. I Sjöbo är det integrationshandledaren som möter den anvisade vid ankomst till kommunen och samordnar samhällets insatser för den nyanlände.

Information till dig som är nyanländ

Här finns information om Sverige och alla Sveriges kommuner på olika språk: www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Sjöbo kommuns integrationsenhet kan du komma och få hjälp med dina frågor om att vara ny i Sverige. Integrationsenhetens finns på Domaregatan 2 i Sjöbo och har drop-in på torsdagar kl. 13.00 - 15.30.

Etableringsinsatser

Arbetsförmedlingen ansvarar för att stödja nyanlända med så kallade etableringsinsatser som ska främja integrationen och ge möjligheter till egen försörjning. Under de två år som etableringstiden pågår beslutar Arbetsförmedlingen om ersättning och Försäkringskassan betalar ut den. Den som tillhör etableringsprogrammet ska redovisa sin närvaro till Försäkringskassan varje månad.

För att få reda på om man har rätt till etableringsinsatser ska man kontakta Arbetsförmed­lingen så snart som möjligt efter att man har fått sitt uppehållstillstånd. Kommunens uppgift är att ordna Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och i övrigt är det samma kommunala ansvar som för alla kommuninvånare.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället fungerar. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Åtta teman ingår i kursen:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Anmälan till samhällsorientering

För dig som har en etableringsplan på Arbetsförmedlingen och är bosatt i Simrishamn, Skurup, Sjöbo, Tomelilla eller Ystads kommun: det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som anmäler dig.

För dig som är anhöriginvandrare i åldern 18-64 år: kontakta Arbetsförmedlingen i Ystad för anmälan.

Du som är EU/ EES-medborgare har inte möjlighet att delta i kursen i samhällsorientering.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att föräldrar ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Föräldraskap i Sverige tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur t.ex. förskola, skola och vård fungerar. För mer information om Föräldraskap i Sverige kontakta integrationsenheten på epostadress integration@sjobo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022
Omsorg och stöd