Ny i Sverige

När en asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket denne till någon kommun i Sverige. Det är kommunens ansvar att ordna med bostad till den anvisade. I Sjöbo är det integrationshandledaren som möter den anvisade vid ankomst till kommunen och samordnar samhällets insatser för den nyanlände.

Bosättning och etableringsinsatser

Arbetsförmedlingen ansvarar för att stödja nyanlända med så kallade etableringsinsatser som ska främja integrationen och ge möjligheter till egen försörjning. Under de två år som etableringstiden pågår beslutar Arbetsförmedlingen om ersättning och Försäkringskassan betalar ut den. Den som tillhör etableringsprogrammet ska redovisa sin närvaro till Försäkringskassan varje månad.

För att få reda på om man har rätt till etableringsinsatser ska man kontakta Arbetsförmed­lingen så snart som möjligt efter att man har fått sitt uppehållstillstånd. Kommunens uppgift är att ordna Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och i övrigt är det samma kommunala ansvar som för alla kommuninvånare.

Information till dig som är nyanländ

Här finns information om Sverige och alla Sveriges kommuner på olika språk: www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötesplatser i Sjöbo

  • Café Flora – Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Rädda Barnen samarbetar och har öppet två gånger i månaden. Platsen är Lilla Norregatan, Församlingshemmet i Sjöbo. De har öppet kl 18-20 på torsdagar andra och sista veckan varje månad.
  • Röda korset kupan – Öppet i butiken onsdag och fredag 13-17 samt lördag 10-13.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället fungerar. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Åtta teman ingår i kursen:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Anmälan till samhällsorientering

För dig som har en etableringsplan på Arbetsförmedlingen och är bosatt i Simrishamn, Skurup, Sjöbo, Tomelilla eller Ystads kommun: det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som anmäler dig.

För dig som är anhöriginvandrare i åldern 18-64 år: kontakta Arbetsförmedlingen i Ystad för anmälan.

Du som är EU/ EES-medborgare har inte möjlighet att delta i kursen i samhällsorientering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Omsorg och stöd