Psykisk hälsa

Här kan du läsa om socialpsykiatrin i Sjöbo. De insatser som socialpsykiatrin erbjuder är stöd från boendestöd, sysselsättning och öppna verksamheten.

Socialpsykiatrin arbetar återhämtningsinriktat genom att ge stöd av riktade insatser inom området psykisk hälsa. Socialpsykatrin vänder sig till personer som är över 18 år och har en varaktig psykisk funktionsnedsättning.

Vid ansökan om boendestöd och sysselsättning krävs ett läkarintyg i ansökningsförfarandet.

Här kan du läsa närmare om följande ämnen:

Örnens öppna verksamhet

Boendestöd

Sysselsättning

Ansöka om boendestöd eller sysselsättning

Utifrån Socialstyrelsens beskrivning av målgruppen arbetar socialpsykiatrin i Sjöbo kommun med följande målgrupper:

  • Vuxna personer som har ett psykiskt funktionshinder som skapar väsentliga svårigheter på viktiga livsområden att utföra aktiviteter. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas vara varaktiga och därigenom komma att bestå under en längre tid. I målgruppen ingår personer med psykossjukdom, personlighetsstörning, allvarliga affektivt syndrom, högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt tillstånd samt personer som har en samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning.

  • Vuxna personer med psykiatriska tillstånd som gått under en längre period.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Omsorg och stöd