Våld i nära relationer

Alla kan bli offer för våld – kvinnor, män och barn inom såväl heterosexuella som samkönade förhållanden. Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

Våld i nära relationer skiljer sig väsentligt från andra våldsbrott, eftersom paret oftast har gemensamt boende. Barn som lever i våldsmiljöer tvingas bli vittnen till våldet som de omöjligt kan undkomma. Barn som har bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att uppmärksamma utsatta människor och ge dem stöd.

Är du bosatt i Sjöbo kommun och har blivit slagen, hotad eller utsatt för sexuella övergrepp? Känner du dig kränkt, rädd eller är kontrollerad av någon i din närhet? Då har du möjlighet att ta kontakt med Familjeförvaltningen för stöd.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att slutalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Telefonnummer att ringa vid behov av hjälp, råd och stöd vid våld i nära relation eller annat brott:


Kontakter

Telefon

Vid akut situation (Polis och Social jour)

112

Familjeförvaltningens myndighetsenhet, under kontorstid

0416 - 270 00

Råd och stödenhetens mottagartelefon vardagar 10.00 - 12.00

0416 - 273 00

Familjerådgivningen

0709 - 45 79 22

Kvinnofridslinjen

020 - 50 50 50

Brottsoffer- och kvinnojouren

0411 - 783 77

Välj att sluta - hjälplinje för våldsutövarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

020 - 555 666

Polisen, ej akut

114 14


Du kan vara anonym och det går bra att ringa och ställa frågor om din situation.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Sidan publicerad av: Rasmus Anderberg
Omsorg och stöd