Våld i nära relationer

Alla kan bli offer för våld – kvinnor, män och barn inom såväl heterosexuella som samkönade förhållanden. Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

Misshandel i nära relationer skiljer sig väsentligt från andra våldsbrott, eftersom paret oftast har gemensamt boende. Barn som lever i våldsmiljöer tvingas bli ofrivilliga vittnen till våldet som de omöjligt kan undkomma. Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att uppmärksamma utsatta människor och ge dem stöd.

Är du bosatt i Sjöbo kommun och har blivit slagen, hotad eller utsatt för sexuella övergrepp? Känner du dig kränkt, rädd eller är kontrollerad av någon i din närhet? Då har du möjlighet att ta kontakt med Familjeförvaltningen för stöd.

Telefonnummer att ringa vid behov av hjälp, råd och stöd vid våld i nära relation eller annat brott:


Kontakta i första hand

Telefon

Vid akut situation

112

(Polis och Social jour)

Familjeförvaltningens expedition, under kontorstid

0416 - 271 85

Råd och stödenhetens mottagartelefon vardagar 10.00 - 12.00

0416 - 273 00

Kriscentrum

0417 - 183 90

0417 - 183 91

Familjerådgivningen

0709 - 45 79 22

Kvinnofridslinjen

020 - 50 50 50

Brottsoffer- och kvinnojouren

0411 - 783 77

Polisen, ej akut

114 14

 

Vid akuta situationer efter kontorstid kontaktas polis som i sin tur har möjlighet att kontakta ordförande i myndighetsnämnden.

Du kan vara anonym och det går bra att ringa och ställa frågor om din situation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Sidan publicerad av: Rasmus Anderberg
Omsorg och stöd