Vård- och omsorgsambassadörer

Vård och omsorgsambassadör är ett förtroendeuppdrag och en resurs till hela verksamheten inom vård och omsorg. Uppgiften är att sprida en positiv inställning till arbetet och hjälpa till med marknadsföring.

Som ambassadör vill vi motivera, informera och lyfta fram de positiva sidorna  i vård- och omsorgsarbetet och sprida detta i samhället. Vi har mycket god kännedom om de yrkesroller som finns inom vård och omsorg och är skickliga på att knyta kontakter. I ambassadörsuppdraget ingår att delta aktivt med att informera på skolor och mässor om omsorgsyrket och utbildningsvägar till yrket. Det ingår också att visa upp kommunen som en attraktiv arbetsplats. Vi hjälper också till att rekrytera ungdomar och vuxna till utbildningar som är passande för vård och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023
Omsorg och stöd