Boendestöd

Boendestöd är en insats som hjälper dig att leva ett mer självständigt och meningsfullt liv. Våra boendestödjare finns här för att lyssna, ge råd och stödja dig i din vardag.

Boendestöd är för dig som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i din vardag. För att ansöka om boendestöd behöver du vända dig till en handläggare och bifoga ett läkarintyg. Boendestöd är en frivillig insats som baseras på biståndsbedömning och kan anpassas efter ditt individuella behov. Boendestöd är gratis för dig som är berättigad till insatsen.

Genom boendestöd får du stöd i att:

 • Skapa struktur i din vardag:
  Få stöd och vägledning för att organisera din dag och dina sysslor.
 • Öka din självständighet:
  Lär dig att hantera vardagliga utmaningar och bli mer självständig.
 • Förbättra din livskvalitet:
  Få stöd i att delta i aktiviteter och sociala sammanhang i samhället.
 • Få hjälp utanför hemmet:
  Vi hjälper dig med sociala kontakter, fritidsaktiviteter, inköp och kontakter med myndigheter.

Om du känner att boendestöd inte längre är något för dig, kan du när som helst kontakta din boendestödjare eller handläggare för att avsluta insatsen.

Det beror på hur stort ditt behov är och den bedömningen gör handläggare.

Utifrån ditt beslut skapar du tillsammans med din boendestödjare en plan. Ni kommer gemensamt överens om vad insatsen ska innebära för dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Omsorg och stöd