Sysselsättning

På Socialpsykiatrin erbjuder vi meningsfull sysselsättning i en hälsofrämjande och stödjande miljö där vi ser och värdesätter dina resurser, förmågor och kreativitet.

Om du har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om sysselsättning. Vi använder olika metoder för att hjälpa dig att hitta en sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, och vi ger det stöd du behöver för att lyckas.

För att ansöka om sysselsättning behöver du kontakta en handläggare som kommer att utreda din ansökan och fatta beslut. Handläggaren kommer att be om ett läkarintyg som beskriver din diagnos och de svårigheter du upplever i din vardag. Det är viktigt att du inte behöver stå till arbetsmarknadens förfogande, utan att sysselsättningen ska anpassas efter dina behov och förutsättningar.

När du blir beviljad sysselsättning får du träffa en arbetskonsulent som tillsammans med dig gör en kartläggning för att hitta en sysselsättning som passar dina intressen och behov. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg och motiverad i din sysselsättning.

Vi erbjuder sysselsättning med olika former av stöd för att du ska känna dig trygg och säker. Du kan välja mellan alternativ där du har en handledare som är med dig hela tiden, eller där handledaren kommer på regelbundna besök för att ge stöd vid behov. Du väljer själv hur mycket du vill delta i aktiviteterna.

All sysselsättning är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta den om du inte trivs eller om dina behov förändras.

Sysselsättningen är frivilligt och anpassas utifrån dig som individ, det är därför inget krav att det måste leda till ett arbete. Det främsta målet är att stärka självkänslan och ge dig en meningsfull vardag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Omsorg och stöd