Bassänger och temperaturer

Sjöbo simanläggning är utrustad med den allra modernaste styrutrustningen och tillhör de mest energieffektiva baden i Europa.

Vattentemperaturer

25 metersbassäng/Tävlingsbassäng, temperatur 28˚C
Multibassäng, temperatur 32-34˚C
Barnpool, temperatur 32˚C
Utvändig bubbelpool, temperatur 38˚C

Våra bassänger

Simbassängen är på 25x21 meter och kan delas in i upp till 10 simbanor. Bassängens djup är 1,2 meter vid det grunda och den djupa sidan håller 1,8 meter.

Temperaturen i bassängen håller 28˚C.

Bassängen är utrustad med en gångvänlig trappa ner i bassängen samt ett lyftplan. Lyftplanet möjliggör att den rullstolsburne självständigt kan ta sig ner i bassängen. En speciell badrullstol är då lämplig att använda. Man har också möjlighet att använda den mobila liften för att ta sig ner i bassängen om man föredrar det.

25 metersbassängen är även vår tävlingsbassäng.

Sjöbo simanläggning har en multifunktionsbassäng som kan anpassas för olika ändamål. Bassängen är en undervisningsbassäng och har en höj- och sänkbar botten.

Djupet kan justeras mellan 0 cm och 180 cm, allt efter behov. Bassängen mäter 10 x 16 meter.

Vattentemperaturen i bassängen håller mellan 32 och 34 ˚C . Lufttemperatur: 34 -36 ˚C.

Multibassängen är stängd för allmänheten när bokad verksamhet pågår.

Barnbassängen är utformad med en strand i ena änden. Det underlättar för funktionsnedsatta att ta sig i bassängen. Djupet går från 0 – 0,3 meter.

I barnbassängen är temperaturen 32˚C.

Så funkar vår anläggning

I Sjöbo simanläggning finns en modern och snabb utrustning för diagnos av badvattnets renhet. Ju renare vattnet är desto mindre måste vattenreningsanläggningen "jobba" och desto mindre mängd luftföroreningar måste ventileras ut. Instrumentet skickar mycket snabbt instruktioner till vattenreningen och ventilationen, så att systemen jobbar precis så mycket som motiveras av föroreningarna i vattnet.

Vattenreningen för badande gäster är dimensionerad för en maxbelastning på 1500 st badande personer per dag.

I och med att man mer exakt kan mäta vattnets kvalitet kan man vid lågbelastning reducera vattenflödet och klordoseringen i bassängerna, vilket innebär besparing upp till 30 procent på klorförbrukningen och 20 procent på elförbrukning för pumpar.

Dessutom kan man vid lågbelastning reducera luftflödet i ventilationsanläggningen upp till 30 procent, vilket innebär lägre energiförbrukning för drift av fläktar och för uppvärmning av den luft som tas in utifrån.

Sjöbo simanläggning är utrustad med den allra modernaste styrutrustningen och tillhör de mest energieffektiva baden i Europa.

Utvärdering av resultaten görs inom ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska utveckla morgondagens miljövänliga badanläggningar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020