Självmordstankar

Här hittar du livsviktiga resurser och stöd för att ta dig igenom svåra tider. Det är viktigt att veta att du inte är ensam när du mår dåligt. Det finns hopp och hjälp att få, både för dig själv och för dina närstående.

Akut hjälp

Om du känner att du behöver hjälp direkt – ring:

 • SOS Alarm på 112

Berätta att du har självmordstankar och var du befinner dig. Be om omedelbar hjälp!

Viktiga telefonnummer

 • Självmordslinjen: 90 101
  Stöd och samtal för dig som har självmordstankar.
 • Föräldratelefonen 020–85 20 00
  Råd och stöd för föräldrar och andra närstående.
 • Äldretelefonen 020–22 22 33
  Hjälp och stöd för äldre personer som behöver någon att prata med.

Om du är i behov av akut psykiatrisk vård och inte kan vänta på en tid hos din vårdcentral eller psykiatriska öppenvårdsmottagning, kan du vända dig till psykiatrisk akutmottagning som finns på sjukhusen i:

 • Malmö - PIVA: 040 - 33 71 30, öppet dygnet runt.
 • Lund - PIVA: 046 - 17 41 00, öppet dygnet runt.
 • Kristianstad: 044 - 309 21 38

Du är inte ensam

Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam om att känna som du gör. Ångesten du upplever kommer att avta med tiden. Kroppen klarar inte av att hålla hög ångestnivå för alltid, och det kommer att bli lättare.

Sök hjälp

Var inte rädd för att ta kontakt och berätta hur du mår! Att hålla allt inom sig kan förvärra situationen. Det finns människor som vill hjälpa dig, och det är viktigt att du söker stöd när du behöver det.

Fler vårdalternativ

Utöver akutmottagningar kan du även vända dig till:

 • Närmaste vårdcentral
 • Psykiatrisk akutmottagning
 • Vanlig akutmottagning

Våga be om hjälp

Det är modigt att be om hjälp, och du är värd att må bra och få det stöd du behöver. Om du inte får den hjälp du söker, tveka inte att försöka igen eller söka vidare. Du är viktig, och din hälsa är värd att kämpa för.

Vi har alla upplevt sjukdomar eller kroppsliga besvär någon gång. Till exempel kan magsjuka få dig att må illa och känna att du vill kräkas, eller ont i halsen kan göra det svårt att svälja. Dessa är exempel på symtom, som är tecken på att något är fel i kroppen. På samma sätt kan snuva vara ett symtom på en förkylning.

Men psykisk ohälsa är inte alltid lika lätt att känna igen som fysiska symtom. Det kan handla om att se eller höra saker som ingen annan gör, känna sig ledsen, orolig eller ensam, eller att ha svårt att sova och må dåligt under en längre tid. Precis som med fysisk sjukdom kan psykisk ohälsa drabba alla människor, och det kan förändras över tid.

Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre.

Psykisk ohälsa kan ha många olika orsaker. En del av oss är mer känsliga för livets påfrestningar, som stress, oro, ångest eller sorg. Både arv och miljö spelar en roll i hur vi påverkas av dessa påfrestningar.

 • Arv: Våra gener och biologiska faktorer, som ärvs från våra föräldrar, kan påverka vår psykiska hälsa.
 • Miljö: Det vi upplever under vår uppväxt och i vår nuvarande omgivning formar vår psykiska hälsa.

Tillsammans påverkar arv och miljö hur vi utvecklas och hanterar livets utmaningar.

Om du tror att någon i din närhet kan ha tankar eller planer på att ta sitt liv är det avgörande att du agerar omedelbart. Din insats kan rädda liv!

❤ Prata med personen

Tala om att du är orolig. Ge honom eller henne konkreta exempel på varför du är rädd för att det föreligger självmordsrisk.

❤ Prata om självmord

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

❤ Lyssna och visa stöd

Det viktigaste du kan göra är att vara närvarande och lyssna. Låt personen veta att du bryr dig och att du finns där för dem. Din empati och ditt engagemang är ett tecken på att livet är värt att leva.

❤ Utforska planer

Följ upp med frågor om personen har konkreta planer för hur självmordet ska gå till, och när och var det ska ske.

❤ Förmedla hopp

Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Visa att förändring är möjlig. Genom att visa omtanke och våga lyssna är du en påminnelse om att livet är värt att leva.

❤ Diskutera nästa steg

Prata tillsammans om vad nästa steg skulle kunna vara. Informera om var man kan få hjälp och fråga vad du kan göra för att hjälpa till, som till exempel att kontakta vården eller följa med på ett läkarbesök.

❤ Var ärlig om dina begränsningar

Lova inte något som kan riskera din anhöriges liv – som exempelvis att inte berätta för någon om personens självmordstankar eller att kontakta psykiatrin.

❤ Håll personen under uppsikt

Om det är möjligt, lämna inte personen ensam, särskilt om du misstänker att de kan vara i akut fara.

❤ Sök hjälp vid akut fara

Försök inte lösa en livshotande situation ensam. Ta hjälp av andra närstående samt av vården. Ring 112 eller åk tillsammans till närmaste akutmottagning om det behövs.

Det lönar sig att försöka hjälpa personen genom den akuta fasen. Ett självmord är inte oundvikligt– inte ens om personen tidigare gjort flera försök. Det lönar sig att ingripa och att försvåra självmordets genomförande.

❤ Ta hand om dig själv också

Att vara nära någon med självmordstankar kan vara mycket påfrestande. Se till att du också får stöd och hjälp för att kunna vara ett effektivt stöd för din närstående. Det är viktigt att du inte försummar din egen hälsa och säkerhet.

I vårt samhälle finns många myter om självmord som grundar sig i rädsla och okunskap. Dessa myter kan leda till allvarliga konsekvenser och hindra människor från att söka hjälp. Här är några vanliga myter om självmord och de fakta som motbevisar dem. Hjälp oss att sprida rätt information och krossa myterna!

MYT: När en person allvarligt funderar på självmord finns inget att göra.

FAKTA: De flesta självmord är tillfälliga och kan uppstå efter en kris och personen ifråga drabbas av felaktiga tankar. Personen som försöker ta sitt liv vill istället fly från sina problem. Det bästa är att samtala med personen om dessa problem och hjälpa hen att hitta andra lösningar.

MYT: Om du frågar en person om hens avsikt med sina självmordstankar kan du driva eller uppmuntra personen att ta sitt liv.

FAKTA: Det är tvärtom. Att be någon berätta om sina självmordstankar kan innebära att ångestnivån minskar. Genom att du är öppen och inte rädd för att fråga kan det lindra personens ångest och därmed få hen att känna sig mindre ensam och isolerad, hen kan till och med uppleva lättnad.

MYT: En person som har gjort ett självmordsförsök kommer alltid att vara självmordsnära.

FAKTA: De flesta personer som löper risken att vara självmordsnära en kortare period i livet, kan med rätt stöd och hjälp inte behöva uppleva önskan att ta sitt liv senare i livet.

MYT: Självmordsnära personer söker sällan läkarhjälp.

FAKTA: Omkring 75 % av personerna som försökt ta sina liv besöker läkare inom tre månader före självmordsförsöket.

MYT: Personer som talar om självmord tar inte sina liv.

FAKTA: Åtta av tio personer som har tagit sina liv har visat tydliga varningssignaler om sina självmordstankar och avsikter. Alla som talar om självmord eller gör ett försök måste tas på djupt allvar.

MYT: Självmord händer utan förvarning.

FAKTA: Studier visar att den självmordsnära personen ger många varningssignaler om självmordsavsikter. Om man är uppmärksam på dessa varningar kan man ofta förhindra ett självmordsbeteende.

MYT: Självmordsnära personer är helt inställda på att dö.

FAKTA: De flesta självmordsnära personer är ambivalenta om att leva eller dö, ofta ända fram till sista minuten. Få människor försöker ta sina liv utan att först låta andra veta hur de mår. Det är ofta en fråga om ett rop på hjälp. Om ropet upptäcks kan det handla om att rädda liv.

MYT: Självmord förekommer endast bland vissa socioekonomiska eller yrkesgrupper i samhället.

FAKTA: Självmord finns inom alla socioekonomiska grupper och yrkesgrupper i vårt samhälle.

MYT: Om personen verkligen vill ta sitt liv, har ingen rätt att stoppa hen.

FAKTA: Bara för att det är tillåtet att ta sitt liv, betyder det inte att personen verkligen vill dö. Oftare vill personen istället fly undan sina svårigheter, smärta och ångest, även om de kanske inte alltid inser detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Omsorg och stöd