Gul vänskapsbänk utanför kommunhuset i Sjöbo.

Vänskapsbänk utanför kommunhuset i Sjöbo.

Vänskapsbänkarna

I Sjöbo har vi två gula bänkar som symboliserar öppna dörrar för samtal och gemenskap. Det hela börjar med ett enkelt hej. Vänskapsbänkarna är här för att uppmuntra till samtal mellan människor, för att ge oss alla en chans att mötas och dela våra tankar och känslor.

Vänskapsbänkar för samtal

Under 2022 dog 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Ytterligare 315 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

Genom våra gula vänskapsbänkar vill vi skapa en plats där vi kan prata om det som ibland är svårt att säga. Genom att ställa frågor som ”Hur mår du idag?” och vara öppna för att lyssna, kan vi tillsammans göra en verklig skillnad och kanske rädda liv.

Här finns bänkarna

  • framför kommunhuset på Gamla Torg.
  • trafikterminalen centrala Sjöbo
  • torget i Vollsjö

Livsviktiga samtal

Psykisk ohälsa har länge varit, och är fortfarande, ett tabubelagt ämne. Psykisk smärta är inte lika lätt att förstå som fysisk smärta. Symptom för ett brutet ben är betydligt mer konkret än symtom för psykisk ohälsa – men smärtan är den samma. Den psykiska ohälsan möter vi alla varje dag på ett eller annat sätt.

Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, har tankar på att ta sitt liv eller kanske mist en närstående i självmord. Men att göra det är livsviktigt. Psykisk ohälsa varar inte bara en vecka om året, den är med oss dygnet runt.

Mod att svara och lyssna

Det första steget till ett bättre mående är mod. Mod att ställa frågan ”Hej, hur mår du idag?”. Mod att våga svara att det inte är så bra idag, men även mod att våga lyssna in svaret. Förhoppningsvis kan en vänskapsbänk hjälpa till att våga ta första steget till ett samtal.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, du är inte ensam, jag är inte ensam, vi är tillsammans och vi klarar det!

Vi ses vid Vänskapsbänken!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Omsorg och stöd