Grävningstillstånd och trafikanordningsplan

För att få gräva i kommunens mark, måste du ansökan om ett grävningstillstånd.

Grävbestämmelserna för Sjöbo kommun innehåller villkor för grävning i kommunens mark. Du hittar grävbestämmelserna längst ner på sidan.

Har du inte ansökt om grävtillstånd tidigare kontakar du teknik@sjobo.se så hjälper vi dig.

Sjöbo kommun tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om grävningstillstånd. Avgiften gäller även om du har fått gräva akut och meddelar kommunen i efterhand. Faktura på avgiften skickas ut i samband med beslut om grävtillstånd ges.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Till varje grävningstillstånd och övrigt arbete på väg krävs en trafikanordningsplan. Vid grävning görs denna i samband med ansökan om grävningstillstånd i e-tjänsten för grävningstillstånd och TA-planer. Vid annat arbete på väg görs en separat ansökan om trafikanordningsplan i samma e-tjänst.

Tänk på att godkänd trafikanordningsplan alltid ska finnas tillgänglig ute på arbetsplatsen. Vid grävning ska även beviljat grävningstillstånd alltid finnas på plats ute på arbetsplatsen.

Trafikanordningsplan behövs vid avstängning av gator i samband med tex. arrangemang, bygguppställning eller lift på kommunens mark. Tänk på att det kan krävas polistillstånd enligt ordningslagen. Kontakta i första hand alltid polisen i dessa frågor.

Akut grävning

Vid akuta grävningar (till exempel vattenläckor) ska ansökan om grävningstillstånd lämnas i efterhand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024