Naturreservat

Naturreservat skapas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan även inrättas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda växt- och djurarter. Det är Länsstyrelsens som beslutar om bildande av statliga naturreservat.

Länsstyrelsen samarbetar med kommunerna om att upprätta naturreservat i områden som anses behöva särskilt skydd eller stöd. I Sjöbo har sexton sådana områden identifierats. Sexton områden har hittills befunnits vara så värdefulla att de klassificerats som statliga naturreservat.

De 16 statliga naturreservat som helt eller delvis ligger i Sjöbo kommun är:

Assmåsabetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borstbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekskiftet-Linneskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frihultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyledalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Froenahejdanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Humlarödshus fäladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klingavälsåns dalgång - Vombs ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lindskiftet-Linneskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lövestads åsarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Navrödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ramnakullabackarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riddarehagen-Simontorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skoghusets enefäladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verkeån - Agusa - Hallamöllalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vitabäckshällornalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkarna går till Länsstyrelsens information om naturreservaten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020